Śp. Ksiądz Kanonik Tadeusz Baluk

Śp. Ksiądz Kanoniki Tadeusz Baluk, Wieloletni Proboszcz parafii pod wezwaniem Św. Wojciecha Biskupa Męczennika w Uhowie, otrzymał tytuł Honorowego Obywatela Miasta i Gminy Łapy za ofiarną pracą duszpasterską oraz zaangażowanie w sprawy kulturalne i społeczne mieszkańców gminy Łapy.

Śp. Ksiądz Tadeusz Baluk, kanonik honorowy Białostockiej Kapituły Metropolitarnej urodził się w 1934 roku w miejscowości Starowola w powiecie monieckim. Jego rodzice: Michał i Salomea z Sawickich mieli dziewięcioro dzieci, wychowując wszystkie w duchu tradycyjnego patriotyzmu i religijności. Szkołę powszechną ukończył w Kalinówce Kościelnej, gdzie katechezy nauczał ksiądz Józef Kurkowski. Już po wojnie podjął naukę w gimnazjum im. króla Zygmunta Augusta w Białymstoku. Od razu, po zdaniu matury, postanowił wstąpić do seminarium w Białymstoku. Jego powołanie, do służby Boga i Kościołowi, wyrosło w nim- jak sam mówił- w sposób całkiem naturalny. Wśród wykładowców, którzy odcisnęli duchowe piętno na przyszłym kapłanie byli min.: błogosławiony ksiądz Michał Sopoćko oraz ksiądz biskup Władysław Suszyński. Święcenia kapłańskie uzyskał w 1958 roku z rąk tego właśnie biskupa. Jako wikariusz trafił do Kundzina koło Sokółki. Potem pełnił posługę duszpasterską w Choroszczy, Suchowoli, Białymstoku, Sokółce, Gródku i wreszcie w Uhowie, gdzie przez dwadzieścia pięć lat przewodził wspólnocie parafialnej. Praca w tej placówce przypadła na trudne lata osiemdziesiąte i transformacji społecznej po 1989 roku. W 2009 parafianie uroczyście obchodzili pięćdziesięciolecie święceń kapłańskich swojego proboszcza. W tym samym roku odszedł na zasłużoną emeryturę.

Śp. Ksiądz kanonik Tadeusz Baluk w swej posłudze kapłańskiej angażował się nie tylko w życie religijne wspólnoty parafialnej. Z troską pomagał chorym i cierpiącym. Wspierał życie kulturalne Uhowian oraz liczne inicjatywy społeczne. W latach stanu wojennego patronował lokalnym działaniom patriotycznym. Podjął też skuteczne starania o przeprowadzenie generalnego remontu uhowskiej świątyni. Potrafił w tym dziele zjednoczyć całą społeczność parafialną. Cechowała go zawsze, budząca szacunek wiernych, kapłańska skromność i umiejętność wspierania innych w ich trudnych chwilach.

Sp. Ks. Tadeusz baluk zmarł 1 września w wieku 82 lat. Został pochowany na cmentarzu parafialnym w Fastach.