Śp. Ksiądz Kanonik Mieczysław Pupek

Budowniczy kościoła i wieloletni proboszcz parafii pod wezwaniem Św. Jana Chrzciciela w Łapach, Ksiądz Kanonik Mieczysław Pupek otrzymał pośmiertnie Honorowe Obywatelstwo Miasta i Gminy Łapy.

Śp. Ksiądz Mieczysław Pupek, Kanonik Honorowy Kapituły Kolegiackiej Sejneńskiej urodził się 14 października 1941 r. w miejscowości Pupki w parafii Kolno. W 1959 r. wstąpił do Wyższego Seminarium Duchownego w Łomży. 27 maja 1965 r. otrzymał święcenia kapłańskie. Był wikariuszem w kilku parafiach: w Białaszewie, w Radziłowie, w Wąsewie, w parafii św. Aleksandra w Suwałkach i w parafii św. Ap. Piotra i Pawła w Łapach. Od 1978 r. pełnił funkcję kapelana Zakładu Śledczego, w którym przebywali aresztowani , skazani oraz internowani podczas stanu wojennego. 1 lipca 1983 r. otrzymał nominację na wikariusza w parafii Łapy ze zleceniem budowy kościoła w Łapach-Osse. 1 listopada 1986 r. został administratorem tymczasowym nowo utworzonej parafii pw. św. Jana Chrzciciela w Łapach Osse, a od 12 grudnia 1986 r. pierwszym proboszczem tej parafii i budowniczym parafialnego kościoła. Przy budowie kościoła pracował fizycznie razem z parafianami. Wniósł ogromnie wiele dobrego w życie społeczności parafialnej, integrując mieszkańców wokół świątyni, którą wznosił wraz z mieszkańcami w bardzo trudnych latach 80. w czasie stanu wojennego. Był człowiekiem bardzo bezpośrednim, pogodnego usposobienia, właściwego sobie poczucia humoru. W kontaktach z ludźmi okazywał wielką życzliwość i cierpliwość. Zmarł 19 czerwca 2006 r.