Ksiądz Kanonik Piotr Faltyn

Ks. Senior Faltyn Piotr, mgr teologii, kanonik honorowy Kapituły Katedry Łomżyńskiej. Ks. kanonikowi Faltynowi nadano tytuł Honorowego Obywatela Miasta i Gminy Łapy m.in. za wieloletnią opiekę duszpasterską nad łapskim dekanatem i parafią pw. Św. Ap. Piotra Pawła w Łapach. W latach 1995-2000 staraniem Ks. prob. Piotra Faltyna zostało odnowione wnętrze kościoła wraz z ołtarzami, a także została wykonana nowa elewacja zewnętrzna, jak również został pomalowany dach kościoła.

Ks. Piotr Faltyn urodził się w 1940 r. w miejscowości Suchawieś należącej do parafii Janówka. Święcenia kapłańskie przyjął 19 maja 1963 r. w Łomży z rąk bp. Cz. Falkowskiego. 28 czerwca 1963 r. został wikariuszem w Lachowie; następnie w listopadzie 1963 w Przerośli; od 26 czerwca1965 r. był wikariuszem w Miastkowie; a 23 września 1966 r. w Łapach. Od marca 1973 r. Ks. Faltyn sprawował funkcję referenta służby zdrowia w dekanacie Łapy. 19 czerwca 1980 objął jako proboszcz opieką duszpasterską parafię w Wiżajnach na Suwalszczyźnie. 24 marca1984 ks. Faltyn został wicedziekanem dekanatu Suwałki w parafii pw. św. Aleksandra. Od 25 czerwca 1985 był proboszczem w łomżyńskiej parafii św. Michała Archanioła i jednocześnie dziekanem dekanatu Łomża. Natomiast od 1 października1985 ks. Faltyn został kustoszem Sanktuarium Maryjnego w Łomży. W latach 1985-1990 był członkiem rady kapłańskiej. Wieloletnią pracę duszpasterską jako proboszcz w parafii pw. Św. Ap. Piotra i Pawła w Łapach ks. Faltyn rozpoczął 1 lutego 1986 r. i sprawował ją do końca czerwca 2010 r. Ks. Faltyn był dziekanem dekanatu Łapy. 23 grudnia 1988 r. Ks. Faltyn został mianowany kanonikiem honorowym Kapituły Katedralnej w Łomży. Obecnie ks. Faltyn przebywa na zasłużonej emeryturze.