Ksiądz Prałat Józef Wyzner

Ksiądz Prałat Józef Wyzner, mgr teologii, Kapelan Jego Świętobliwości Jana Pawła II uhonorowany przez Papieża Benedykta XVI tytułem: Prałata Jego Świątobliwości, pierwszy proboszcz i twórca parafii pw. Świętego Krzyża oraz budowniczy wspaniałego kościoła w Łapach, uhonorowany 25 stycznia 2010 r. Honorową Nagrodą Burmistrza Łap „Kryształową Podkową – Wyróżnieniem Roku”. 
Księdzu Prałatowi Józefowi Wyznerowi nadano tytuł Honorowego Obywatela Miasta i Gminy Łapy m.in. za stworzenie wspólnoty parafialnej, wzniesienie w Łapach pięknego murowanego kościoła ze wspaniałymi organami oraz niezwykłą życzliwość i otwartość na wszelkie inicjatywy patriotyczne, kulturalne i społeczne odbywające się w mieście i gminie Łapy.

Ks. Józef Wyzner urodził się 25 maja 1939 roku w miejscowości Czarnia k. Kadzidła. W latach 1958 - 1963 był alumnem Seminarium Duchownego w Łomży. 19 maja1963r. został wyświęcony na kapłana w Łomży przez Ks. Biskupa Falkowskiego. Tytuł magistra otrzymał na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim w 1975 roku. Był wikariuszem: od 28 czerwca1963 w Zalasie; od 19 czerwca1965 w Kleczkowie; od 1lipca 1967 w Szumowie; od 9 lipca 1971 w Tykocinie; od 17 czerwca1978 sprawował funkcję wikariusza w katedrze Łomżyńskiej, a od 19 czerwca 1982 w Łapach. 1 stycznia 1983 r. Ks. Wyzner został rektorem ośrodka duszpasterskiego Łapy w parafii pw. Św. Krzyża; 1 grudnia1985 r. objął funkcję administratora tymczasowego parafii św. Krzyża w Łapach; a 30 grudnia1985 został jej proboszczem. 24 listopada 1986 r. Ks. Wyzner otrzymał tytuł kapelana Jego Świątobliwości Jana Pawła II. Jest to godność, którą nadaje sam papież za szczególne zasługi dla Kościoła. W latach 1987 – 1992 ks. Wyzner był członkiem diecezjalnym rady duszpasterskiej; Natomiast od 7 września1989 był kapelanem szpitala w Łapach i duszpasterzem służby zdrowia dekanatu Łapy; 16 lutego 1991 został duszpasterzem ds. trzeźwości dekanatu Łapy; 5 stycznia 1996 stał się członkiem komitetu organizacyjnego Peregrynacji Figury M.B. Fatimskiej w Diecezji Łomżyńskiej; Natomiast od 1.07.1997 był członkiem diecezjalnej rady ds. ekonomii; W latach1998-99 sprawował funkcję wizytatora religii, był także duszpasterzem rodzin i ojcem duchownym dekanatu Łapy. W czerwcu 2010 r. ks. Wyzner przeszedł na zasłużoną emeryturę.