Śp. Mieczysław Górski

Mieczysław Górski (1925-2014), wieloletni nauczyciel w łapskim LO, wybitny pedagog, pierwszy Honorowy Obywatel Miasta i Gminy Łapy

Śp. Mieczysław Górski - ur. 1 stycznia 1925 r. We wrześniu 1959 r. rozpoczął pracę w Liceum Ogólnokształcącym w Łapach, gdzie przez 27 lat uczył fizyki. Był nie tylko wspaniałym nauczycielem, ale również wyjątkowo utalentowanym pedagogiem. Żył i pracował zgodnie z wyznawanymi przez siebie wartościami chrześcijańskimi. Od 1980 r. był aktywnym działaczem „Solidarności”. W stanie wojennym współtworzył przy parafii pw. „Świętego Krzyża” – „Katechezę Dorosłych”. Natomiast w 1987 r. zaangażował się w tworzenie Ruchu Trzeźwości im. O.Kolbe w Łapach. W 1992 roku wraz z żoną przeniósł się do Otwocka. Jako pierwszy (15.10.1992 r.) otrzymał honorowe obywatelstwo Gminy Łapy. Zmarł 25 maja 2014 r., po ciężkiej chorobie.