Gąsówka Stara

Nazwa sołectwa

Gąsówka Stara

Sołtys

Mariusz Hryc

Dane teleadresowe

 

Rada sołecka

Kazimierz Kulikowski
Jacek Radłowski
Dorota Hołowienko

Liczba mieszkańców

(stan na 31.12.2007r.)


525

Statut sołectwa

statut

Gąsówka Stara, Gąsówki Starej, gąsowski.

Wieś w gminie Łapy; oddalona 5,5 km na południowy zachód od Łap. Zajmuje obszar o powierzchni 425 ha. Składa się z dwóch oddzielnych części. Urzędowo jest przyjęte, że jest tylko jedna wieś Gąsówka Stara; jednak część leżąca na południu składa się z kilkunastu domostw, a ta, która znajduje się na północy (obok wsi Gąsówka-Osse i części miasta Łapy Osse), to całkiem duże osiedle z wieloma ulicami noszącymi nazwy. Większa część wsi potocznie bywa  nazywana Kolonia.  Oficjalnie  cała wioska nosi nazwę Gąsówka Stara.

Pierwsze wzmianki o Gąsówce Starej „seło Husowka zemiane” pochodzą z roku 1528. W wieku XVI jako Gąszowka, Gąsowka, a w r. 1580 jako Gąsówka Starawieś.  Nazwa Gąsówka Stara  pojawiła  się  po  raz  pierwszy w roku 1795.Gąsówka Stara wchodziła w skład okolicy szlacheckiej noszącej pierwotną nazwę Gąsówka. W r. 1827 wioska liczyła 15 dymów i 97 mieszkańców. Należała do powiatu mazowieckiego, gminy Brzozowo, parafii Poświętne.  W r. 1921 było 95 mieszkańców zajmujących 16 budynków. Wieś należała do gminy Poświętne w powiecie Wysokie Mazowieckie.

  1. Rymut uważa, że nazwa Gąsówka może pochodzić od ap. gęś, w jęz. białoruskim huś, lub od nazwy osobowej Gęś. Być może jednak od nazwy miejscowej Gąsawa określającej okolicę szlachecką, w obrębie której było kilka wiosek, a w ich nazwie występowało słowo Gąsówka. Człon pierwszy Gąsówka zob. Gąsówka-Oleksin.Człon drugi Stara pochodzi od wyrażenia stara wieś, być może najstarsza, założona jako pierwsza spośród wszystkich wsi o pierwszym, utożsamiającym członie Gąsówka. Jest to nazwa kulturowa.

Grabowo (część wsi Gąsówka Stara)        

Grabowo to nazwa pochodząca od wyrazu pospolitego grab i zapewne oznaczała miejsce gdzie rosły graby. Nazwa topograficzna. Możliwe także, że pochodziła od nazwy osobowej Grab. Stanisław Rospond analizując nazwę miejscowości Grabowo (gmina Łomża), także dochodzi do wniosku, że jest to nazwa topograficzna, pochodząca od wyrazu grab i oznaczająca wieś, w której rosły graby. W nazewnictwie polskim słowo to powtarza się ok. 500 razy.