Gąsówka-Somachy

Nazwa sołectwa

Gąsówka-Somachy

Sołtys

Agnieszka Roszkowska

Dane teleadresowe

 

Rada sołecka

Anna Choińska
Krzysztof Porowski
Dariusz Roszkowski
Wojciech Łapiński

Liczba mieszkańców

(stan na 31.12.2007r.)

57

Statut sołectwa

statut

Gąsówka-Somachy, Gąsówki-Somachów, somachowski.

Zajmuje obszar o powierzchni 186 ha.

O wsi Gąsówka-Somachy pisano w roku 1676. Człon drugi pochodzi od nazwy osobowej Somach w liczbie mnogiej. Dla porównania podane jest „Mathias olim Mathiae Somach de Osze”.

W r. 1827 w tej wsi było 7 dymów i 47 mieszkańców.Na początku XX w. wieś Gąsówka-Somachy składała się z 13 domostw, w których mieszkały 73 osoby narodowości polskiej. Należała do gminy Sokoły w powiecie Wysokie Mazowieckie, parafii Płonka Kościelna.

Człon pierwszy zob. Gąsówka-Oleksin.Człon drugi być może wziął nazwę od przezwiska właściciela, pochodzącego od wyrazu som oznaczającego ‘sam’ lub ‘sum’ - rodzaj ryby. Może miał on „sumiaste wąsy”.

Somachy to nazwa rodowa.