Płonka-Matyski

Nazwa sołectwa

Płonka-Matyski

Sołtys

Karol Łapiński

Dane teleadresowe

 

Rada sołecka

Jacek Kośnik
Tadeusz Bruszewski
Witold Roszkowski

Liczba mieszkańców

(stan na 31.12.2007r.)

74

Statut sołectwa

statut

Płonka-Matyski, Płonki-Matysków, matyski.

Płonkę-Matyski w r. 1921 zamieszkiwało 141 osób. Składała się z 22 budynków mieszkalnych. Należała do gminy Sokoły w powiecie Wysokie Mazowieckie.  Część wsi Płonka Matyski należała do Płońskiego Macieja o przydomku Korkuz.

Wieś szlachecka Płonka Matyski w r. 1827 liczyła 12 dymów i 72 mieszkańców.Matyski – człon wyróżniający jest nazwą rodową. Pochodzi od imienia Mateusz, Matys. Topografia polska zna kilka miejscowości, które mogły zapożyczyć swoje nazwy od tego imienia.