Płonka-Strumianka

Nazwa sołectwa

Płonka-Strumianka

Sołtys

Radosław Łupiński

Dane teleadresowe

 

Rada sołecka

Krzysztof Łupiński
Jacek Płoński
Zdzisław Płoński
Edward Płoński
Agnieszka Łupińska

Liczba mieszkańców

(stan na 31.12.2007r.)

319

Pliki do pobrania

Płonka-Strumianka, Płonki-Strumianki, strumieński.

Wieś leży na północny zachód od Łap i zajmuje obszar o powierzchni 638 ha.

Płonka Strumianka, wieś szlachecka i włościańska, w r. 1827 miała 41 dymów i 240 mieszkańców. Zajmowała obszar 634 mórg. We wsi mieścił się urząd gminy. Płonka-Strumianka na początku XX w. była dużą wsią. Liczyła 51 domów, w których mieszkały 282 osoby. Należała do gminy Sokoły w powiecie Wysokie Mazowieckie.

Strumianka – drugi człon nazwy wsi Płonka-Strumianka, to nazwa topograficzna pochodząca od rzeczownika strumień. Obok  Płonki-Strumianki przepływa rzeczka Awissa. W okresie zakładania osady mogła to być bystro płynąca woda, którą wtedy zwano strumieniem.

Drugi człon, Strumianka, jest nazwą topograficzną pochodzącą od potocznej nazwy bystrej wody, strumienia.