Roszki-Włodki

Nazwa sołectwa

Roszki-Włodki

Sołtys

Ryszard Jan Roszkowski

Rada sołecka

Daniel Kaczyński
Andrzej Roszkowski
Michał Roszkowski

Liczba mieszkańców

(stan na 31.12.2007r.)

73

Statut sołectwa

statut

Roszki-Włodki, Roszków-Włodków, włodkoski.

W okolicach Łap jest siedem wsi szlacheckich o pierwszym członie nazwy Roszki. Do gminy Łapy należą tylko dwie miejscowości: Roszki-Włodki i Roszki-Wodźki. Są to wsie najbardziej wysunięte na zachód w gminie Łapy.

Roszki-Włodki zajmują obszar o powierzchni 145 ha. Zapisy z roku 1528 podają Parafeia Płonskaia – Seło Rożkow Włotki  zemiane. Kapicjana z r. 1552 zawierają nazwę Roszki Włodki. Zapisy z lat 1552-1569 przedstawiają następujące miejscowości Roszki: Pisczathy, Bienki, Dussietha, Ziemaki, Cziczonkow, Trojanki, Bachi, Włodki, Woczki.

W 1524 r. żył we wsi Roszki Laurentius Ziemakowicz Roszko, a w r. 1580 mieszkali tu między innymi Sebastyan Rosko, Idzi Rosko i inni Roszkowie. W r. 1827 wieś liczyła 13 dymów i 82 mieszkańców. W r. 1921 wieś Roszki-Włodki zamieszkiwało 75 osób zajmujących 16 domów. Należeli do gminy Sokoły w powiecie Wysokie Mazowieckie.Według Ireny Halickiej Roszki to nazwa rodzinna od nazwy osobowej Roszek (Rożek) lub Roszko. Dla porównania przytacza „Sebastianus Rosko ministeriali Terrestris... de Parochia Płonska 1569”.

Pozostali znawcy nazw także uważają, że jest to nazwa rodowa utworzona od spolszczonego imienia chrześcijańskiego Roch (Roszko). Roch – w Polsce obecnie rzadko spotykane imię. Topografia polska zna 16 miejscowości wywodzących swoją nazwę od imienia Rocha.Człon wyróżniający Włodki jest nazwą rodową od imienia Włodek, Włodzimierz lub Włodzisław.

Irena Halicka także twierdzi, że jest to nazwa rodzinna pochodząca od nazwy osobowej Włodek, Włodzisław lub Włodzimir.Włodzimierz – „onomastyka polska zna 28 miejscowości, których nazwy pochodzą od tego imienia”.Zarówno człon pierwszy Roszki, jak i drugi Włodki, to nazwy rodowe.