Wólka Waniewska

Nazwa sołectwa

Wólka Waniewska

Sołtys

Edyta Filonik

Dane teleadresowe

 

Rada sołecka

Elżbieta Filipczuk Łapińska
Cezary Łupiński
Jerzy Filonik

Liczba mieszkańców

(stan na 31.12.2007r.)

136

Pliki do pobrania

Wólka Waniewska, Wólki Waniewskiej, wólkoski.         

Wólka Waniewska zajmuje duży obszar, bo aż 824 ha.

Wola, wolnizna, lgota, w średniowieczu oznaczała zwolnienie od czynszów, świadczeń, robocizn nadawane przy osadzaniu miast lub wsi czynszowych, a później także pańszczyźnianych. Obejmowała od kilku do kilkunastu lat w przypadku osad zakładanych na terenach leśnych, wymagających karczunku. Panowie feudalni często zastrzegali w dokumentach lokacyjnych nadanie zakładanej osadzie nazwy Wola, zazwyczaj w połączeniu z imieniem pana gruntowego lub zasadźcy (sołtysa).

W XVI w. miasto Waniewo i siedem wsi z parafii waniewskiej były własnością rodziny Szczawińskich. W XVII w. Waniewo zatraciło swój miejski charakter, a dobra uległy podziałowi między synów Pawła Ferdynanda Szczawińskiego, pisarza bielskiego.

W pierwszej połowie XVII w. Wólka znajdowała się w rękach Włoszków. W roku 1673 posesjonatem wsi Wólka była Anna Szczawińska, przydomek Władysławowa Włoszkowa. W tym roku jej poddanymi było 28 osób. Włoszek Hieronim miał 2 poddanych. W drugiej połowie XVII w. właścicielami Wólki byli Sławogórscy.

Skorowidz opracowany na podstawie wyników pierwszego powszechnego spisu ludności z dn. 30.09.1921 r. i innych źródeł urzędowych wyróżnia dwie miejscowości: Wólkę Waniewską – folwark i wieś Wólkę. Wieś liczyła 203 mieszkańców i składała się z 24 domów, a w folwarku mieszkało 19 osób w 2 budynkach mieszkalnych. Wieś i folwark należały do gminy Kowalewszczyzna, powiatu Wysokie Mazowieckie.

W czasie II wojny światowej, 6.08.1944 r., oddział SS zamordował 96 mieszkańców okolicznych wsi, chroniących się w lesie. Miejsce kaźni upamiętnia obelisk.

Wólka jest nazwą związana z formą osadzania wsi i przysiółków ludem poddanym. Wola oznaczała czasowe zwolnienie osadników od robocizny i czynszu. Ulgi takie uwzględniało prawo kolonizacyjne niemieckie, a także   polskie.

Osady zakładane na pustkowiach i uwalniane od czynszów i danin, nazywane wolą lub wólką powstawały w obrębie większych dóbr, od których to dostawały drugi, przymiotnikowy człon nazwy. Najwięcej takich osad powstało w czasach Kazimierza Wielkiego, który przez gęste ich zakładanie ratował ludzi od nędzy i zaludniał niezamieszkałe tereny.

Wola, Wolnica i Wólka, w nazwach miast i wsi zachowały się do naszych czasów i są często występującym członem.

Człon pierwszy nazwy Wólka jest nazwą kulturową, związaną z formą osadzania wsi ludem poddanym. Człon drugi może być nazwą dzierżawczą lub topograficzną.

Człon wyróżniający Waniewska jest nazwą dzierżawczą; wskazuje bowiem na dawną przynależność do dóbr Waniewo. Waniewo to także nazwa dzierżawcza utworzona od imienia Wania.