Łapy-Dębowina

Nazwa sołectwa

Łapy-Dębowina

Sołtys

Katarzyna Podbielska

Dane teleadresowe

 

Rada sołecka

Stanisław Łapiński
Mariusz Kostyra
Tadeusz Łapiński
Ewa Łukaszuk
Jerzy Godlewski

Liczba mieszkańców

(stan na 31.12.2007r.)

494

Statut sołectwa

statut

Łapy-Dębowina, Łap-Dębowiny, dębowski.

Wieś Łapy-Dębowina zajmuje obszar o powierzchni 387 ha i znajduje się tuż za granicą Łap, po ich południowej stronie.  W księgach metrykalnych parafii Pietkowo (wieś leżąca w odległości ok. 2 km na południe od granicy z gminą Łapy) pod datą 3 grudnia 1733 r. odnotowano chrzest dziecka  o imieniu Martinus, syna Walentego i Anny Łapińskich z zaścianka Łapy-Dębowina. Rodzicami chrzestnymi byli Adalberto Łapiński i Marianna Łapińska. W r. 1827 była to największa wieś spośród wszystkich zaścianków Łapińskich. Liczyła 200 mieszkańców zajmujących 35 domów. W r. 1921 wieś została zapisana pod nazwą Łapy-Dębowizna. Liczyła 251 mieszkańców zajmujących 41 budynków mieszkalnych. Dwie osoby były prawosławne i cztery wyznania mojżeszowego.

Wieś należała do gminy Poświętne w powiecie Wysokie Mazowieckie.Dębowina (1544), a w wieku XVIII używana była także nazwa Dębowizna. Według Ireny Halickiej Dębowina oznacza ‘miejsce, gdzie rosną dęby’, czyli jest to nazwa topograficzna. Stanisław Rospond także uważa, że jest to nazwa topograficzna.W dziele wydanym pod redakcją Kazimierza Rymuta podane są kolejne nazwy tej wioski: Łapy Dębowina (1569 r.), Łapy Dembowizna (1580 r.), Łapy Dębowina (1795 r.), Łapy dębowina (1877 r.), Łapy-Dębowizna (1884 r.), Łapy Dębowina (1901 r.) i Łapy-Dębowizna (1921 r.). Obecnie wieś nazywa się Łapy-Dębowina. Obecnie jest to nazwa zestawiona. Drugi człon nazwy pochodzi od przymiotnika dębowy (dąb). Jest to nazwa topograficzna.   Zygmunt Gloger pisze, że od nazwy drzewa dębu powstało pięćdziesiąt różnych form nazw miejscowych.   

Piaski (część wsi Łapy-Dębowina)

Piaski to nazwa części wsi Łapy-Dębowina. Jest to nazwa topograficzna pozostająca w związku z cechą fizjograficzną terenu, z piaszczystym gruntem. 

Szczypiór (część wsi Łapy-Dębowina)        

Słowo szczypiór (= szczypior) znaczyło ‘łodyga, źdźbło, czosnek’. Szczypiór to nazwa topograficzna.

Tartak (część wsi Łapy-Dębowina)

Tartak ‘młyn do tarcia drzewa na tarcice i dyle’. Jest to nazwa kulturowa. 

Zagumienie (część wsi Łapy-Dębowina)

Gumno to gospodarcza część podwórza, obejmująca budynki gospodarcze i obszar między nimi. Słowo powszechnie używane nadal w województwie podlaskim. Podobne  wyjaśnienie  tego  wyrazu  znajdziemy u Stanisława Rosponda: gumno ‘podwórze i zabudowania gospodarskie, miejsce młócki w stodole’.„Z drzwi frontowych domu ogarniesz wejrzeniem czworokątną przestrzeń, zwaną podwórzem. Od ulicy, z którą ją łączą opłotki (droga ujęta w płoty), graniczy z domem i sadem; druga ściana opiera się o ogród warzywny; naprzeciwko chaty wznoszą się gumna, za którymi tuż pola, zwane zagumniem. Czwartą ścianę stanowią obory i stajnie”.

Zagumienie to nazwa topograficzna, oznaczająca położenie tej części wsi za stodołą, za gumnem.