Łapy-Korczaki

Nazwa sołectwa

Łapy-Korczaki

Sołtys

Marianna Roszkowska

Dane teleadresowe

 

Rada sołecka

Mirosława Falkowska
Adam Gąsowski
Stanisław Roszkowski

Liczba mieszkańców

(stan na 31.12.2007r.)

43

Statut sołectwa

statut

Łapy-Korczaki, Łap-Korczaków, korczakowski.        

Pod względem liczby ludności jest to najmniejsza wieś w gminie Łapy. Zajmuje obszar leżący na zachód od Łap-Pluśniak, o łącznej powierzchni 130 ha. Łapy-Korczaki – „Petro dieto Kortzag 1358; Arma... Korczakowye 1431; Paulus Korczak ministerialis terrestris... de Lapi, Goscziki Wągle Korczaki 1569”. Nazwa rodowa od nazwy osobowej Korczak będącej także nazwą herbu. W języku staropolskim wyraz korczak znaczył ‘kubek, czerpak’. W gwarze wschodniej był to ‘czerpak do wylewania wody’.Na mocy uchwały sejmu wileńskiego dokonany został spis wojskowy szlachty . W r. 1529 znalazły się tam także Łapy Korczaki.

Wieś Łapy-Korczaki w r. 1921 zamieszkiwało tylko 58 osób zajmujących 12 domów. Należała, tak jak inne sąsiednie osady, do gminy Poświętne w powiecie Wysokie Mazowieckie. Korczaki – nazwa rodowa od nazwy osobowej i heraldycznej Korczak w formie liczby mnogiej.    

Według Rosponda Korczew, gminna miejscowość leżąca koło Siedlec wzięła swą nazwę od właściciela i jest to nazwa dzierżawcza. Ale według niego inne nazwy, np. Korczewo, Korczyny, to raczej nazwy kulturowe od karczunku. Karcz, karczunek w języku rosyjskim brzmi korcz, korczować (lasy). Inne materiały podają, że jest to nazwa rodowa utworzona od nazwy herbu, będącej równocześnie nazwą osobową szlachty pieczętującej się tym herbem.

W tomie VI Kazimierz Rymut twierdzi, że człon drugi nazwy zestawionej, pochodzi od nazwy osobowej Korczak i jest w liczbie mnogiej. Porównuje wyrażenie: Paulus Korczak ministerialis terrestris ... de Lapi, Goscziki Wągle Korczaki (1569 r.). Radzi także porównać do apelatywu korczak ‘kubek, puchar, czara’, a na wschodnim Mazowszu korczak ‘kubek do czerpania wody’.

Człon drugi Korczaki jest nazwą rodową pochodzącą od nazwy osobowej Korczak.