Łapy-Kołpaki

Nazwa sołectwa

Łapy-Kołpaki

Sołtys

Grzegorz Łapiński

Dane teleadresowe

 

Rada sołecka

Agnieszka Jamiołkowska
Andrzej Popowski
Sławomir Chmielewski
Kaczyński Piotr

Liczba mieszkańców

(stan na 31.12.2007r.)

98

Statut sołectwa

statut

Łapy-Kołpaki, Łap-Kołpaków, kołpakowski.

Łapy-Kołpaki zajmują powierzchnię 87 ha usytuowaną przy południowo-zachodniej granicy Łap. Gąsowski Szczęsny był posesjonatem części wsi Łapy Kołpaki (3 poddanych). Łapiński Józef miał 2 poddanych w Łapach Korczakach. Borowski Wojciech miał 2 poddanych w Łapach Leśnikach.

Z początkiem 1914 r. najwięcej gruntów ornych spośród wszystkich miejscowości mających w swej nazwie Łapy, posiadały Łapy-Kołpaki.Kolejne odmiany nazwy tej miejscowości podaję według K. Rymuta: Łapy Kołpaki (1577 r.), Łapy kołpaki (1827 r.), Łapy-Kołpaki (1884 r.). obecnie używana jest nazwa zestawiona Łapy-Kołpaki. Drugi człon pochodzi od nazwy osobowej Kołpak w liczbie mnogiej. W roku 1914 Łapy-Kołpaki posiadały największy odsetek gruntów ornych, bo aż 88% wszystkich ziem należących do mieszkańców wsi o nazwie Łapy. Pola były w ogromnej szachownicy wewnętrznej i zewnętrznej, a we wsiach Łapy-Kołpaki i Łapy-Łynki było aż 300 działek.

Na początku II Rzeczypospolitej przeprowadzono komasację. W r. 1921 w Łapach-Kołpakach mieszkało tylko 86 osób w 17 budynkach. Wieś należała do gminy Poświętne w powiecie Wysokie Mazowieckie.Jak wynika z powyższych zestawień, mieszkańcy tej miejscowości posiadali duże działki rolne.Kołpaki to nazwa rodowa od nazwy osobowej Kołpak w formie liczby mnogiej. W języku białoruskim Kaupak.

Według Ireny Halickiej Kołpaki mogą być nazwą topograficzną lub rodzinną.Można także porównać apelatyw kołpak ‘wysoka czapka spiczasto zakończona lub przedmiot podobny kształtem’.