Łapy-Pluśniaki

Nazwa sołectwa

Łapy-Pluśniaki

Sołtys

Tomasz Domaszewski

Dane teleadresowe

 

Rada sołecka

Łapiński Henryk s. Jana
Krasiejko Aneta
Łapiński Karol
Łapiński Henryk s. Stanisława

Liczba mieszkańców

(stan na 31.12.2007r.)

143

Statut sołectwa

statut

Łapy-Pluśniaki, Łap-Pluśniaków, pluśniakowski.

Wieś zajmuje powierzchnię 95 ha i położona jest 3 km na południe od Łap. Według spisu z r. 1921 Łapy-Pluśniaki liczyły 96 mieszkańców i 16 budynków mieszkalnych. Znajdowały się w gminie Poświętne w powiecie Wysokie Mazowieckie.

Człon drugi pochodzi od niepoświadczonej n. os. Pluśniak w formie liczby mnogiej.

Według Ireny Halickiej jest to nazwa niejasna. Spluszczeć oznaczało dawniej ‘zmoknąć’.

Obok wsi Łapy Pluśniaki  przepływa rzeczka Szeroka Struga. Jeszcze teraz zdarza się, że mieszkają nad nią bobry. Strugą nazywano dawniej wodę leniwą i tylko w takich żyły bobry.Ogon ryby i ogon bobra nazywano plusk. Plusk bobrowy był przysmakiem wśród potraw postnych.Uważam, że jest to nazwa topograficzna.