Łapy-Szołajdy

Nazwa sołectwa

Łapy-Szołajdy

Sołtys

Mieczysław Zdrodowski

Dane teleadresowe

 

Rada sołecka

Sławomir Bajda
Cecylia Borkowska
Władysław Łapiński
Krzysztof Grochowski
Katarzyna Górska

Liczba mieszkańców

(stan na 31.12.2007r.)

307

Pliki do pobrania

Łapy-Szołajdy, Łap-Szołajd, szołajdowski. 

Łapy-Szołajdy to jedna z większych wsi leżących na terenie gminy Łapy. Zajmuje obszar o powierzchni 227 ha. Wieś położona od południowo-wschodniego krańca Łap i rozciągnięta wzdłuż lewego brzegu rzeki Narew.         

Łapy-Szołajdy są miejscowością znaną ze społecznej aktywności. Działa tu Nadnarwiańskie Stowarzyszenie Społeczno-Ekologiczne zajmujące się selektywną zbiórką odpadów. Grają zespoły muzyczne „Szołajdzianki” i „Szołdęb”. Istnieje też drużyna piłkarska „Orzeł”. Prężnie funkcjonuje Wiejski Dom Kultury. Co roku organizowany jest „Festyn Sportowy” i „Święto ziemniaka”.        

W r. 1827 w Łapach-Szołajdach było 141 mieszkańców zajmujących 20 budynków mieszkalnych. Wieś Łapy-Szołajdy zamieszkiwało w 1921 roku 207 osób narodowości polskiej. Należała do gminy Poświętne, powiatu Wysokie Mazowieckie.        

Druga część nazwy Szołajdy mogła pochodzić od słowa szołdra oznaczającego ‘łopatka wieprzowa wędzona’. Według słownika wyrazów staropolskich  było  to  popularne  przezwisko Niemców używane przez Polaków.

Jeśli uznamy, że pochodzi ona od wyrazu szołdra jako przezwiska Niemców, byłaby to nazwa etniczna.         Wyraz szołecki znaczył ‘sołtysowski’.

Uważam, że Szołajdy to nazwa rodowa od nazwy osobowej, przezwiska szoła ‘sołtys’. Jedna z części wsi nosi nazwę Rechy, które były pierwsze spośród wszystkich zaścianków Łapińskich. Być może na pobliskim terenie mieszkał sołtys czyli szoła. Widocznie ta część szybciej się rozrosła i wchłonęła sąsiednie Rechy. Człon drugi Szołajdy to nazwa rodowa.  

Goruszka (część wsi Łapy-Szołajdy)

Goruszka może pochodzić od nazwy osobowej Goruszka lub od ap. gw. goruszka „mała górka’. Uważam, że jest to nazwa topograficzna.  

Jaśki (część wsi Łapy-Szołajdy)

Jaśki – nazwa rodowa pochodząca od imienia Jasiek; zdrobnienie od chrześcijańskiego imienia Jan w formie liczby mnogiej. Nazwa rodowa. 

Rechy (część wsi Łapy-Szołajdy)        

Według ustaleń Łukasza Lubicza-Łapińskiego Rechy były najstarszym gniazdem Łapów po opuszczeniu bądź zamianie Daniłowa, ich pierwszej siedziby na Podlasiu. Ze spisu pospolitego ruszenia z r. 1528 wynika, że były najliczniejszą osadą.        

Obecnie Rechy są częścią wsi Łapy-Szołajdy.„Seło Łapy Rachowe 1528”. Nazwa pochodzi od imienia słowiańskiego, skróconego i spieszczonego, czyli od nazwy osobowej Rech (Redosław). Wraz z północnopolskim rozwojem ra- zostało zamienione w re-. Tak samo sądzi Irena Halicka. Rechy (dawniej Rachy) to nazwa rodzinna od nazwy osobowej Rach (Redosław).Rechy to nazwa rodowa.