Łapy-Łynki

Nazwa sołectwa

Łapy-Łynki

Sołtys

Teresa Grabowska

Dane teleadresowe

 

Rada sołecka

Marianna Tomaszewska
Maciej Zduńczyk
Bernarda Łapińska
Sebastian Sobolewski
Jadwiga Płońska

Liczba mieszkańców

(stan na 31.12.2007r.)

177

Statut sołectwa

Łapy-Łynki, Łap-Łynek, łynowski.

Obszar wsi to tylko 77 ha. Pod względem zajmowanej powierzchni jest to najmniejsza wieś w gminie Łapy.Łapy-Łynki według spisu z r. 1921 liczyły tylko 84 osoby mieszkające w 15 budynkach. Należały do gminy Poświętne w powiecie Wysokie Mazowieckie. Łynki to nazwa rodowa od nazwy osobowej Łynka.  

Pod Osem (część wsi Łapy-Łynki)

Nazwa w formie wyrażenia przyimkowego.Pod Osem to nazwa topograficzna oznaczająca położenie tej części wsi w pobliżu Łapy Osse.