Drugi ograniczony przetarg na sprzedaż nieruchomości w Podstrefie Łapy

poniedziałek, 18 maj 2020

Burmistrz Łap ogłasza drugi ograniczony pisemny przetarg na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego nieruchomości, stanowiących własność Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym Gminy Łapy.

Przedmiotem przetargu jest sprzedaż prawa użytkowania wieczystego niezabudowanych nieruchomości, stanowiących własność Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym Gminy Łapy do dnia 14.03.2090 r., położonych na terenie Podstrefy Łapy Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej EURO-PARK WISŁOSAN, oznaczonych numerami geodezyjnymi:

L.p.

Adres nieruchomości

[obręb]

Oznaczenie nieruchomości
w ewidencji gruntów

Powierzchnia [ha]

Rodzaj prawa, które przeznaczone jest do sprzedaży

Cena nieruchomości

[zł]

Wadium

[zł]

1

Łapy II

 

Łapy-Szołajdy

 

Łapy-Łynki

211/7 i 14/24

1,0642

Prawo użytkowania wieczystego

362 000

72 400

2

211/5 i 14/22

1,4497

494 000

98 800

3

211/9

0,9405

320 000

64 000

4

211/11, 14/26 i 102/31

1,0581

360 000

72 000

5

14/27

1,0647

363 000

72 600

6

14/28

1,0715

365 000

73 000

7

14/29

1,0968

374 000

74 000

Szczegóły w ogłoszeniu: Tutaj