Podstrefa Łapy TSSE. Pisemny przetarg ograniczony na sprzedaż użytkowania wieczystego nieruchomości

czwartek, 10 październik 2019

Burmistrz Łap ogłasza ograniczony pisemny przetarg na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego nieruchomości, stanowiących własność Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym Gminy Łapy.

Przedmiotem przetargu jest sprzedaż prawa użytkowania wieczystego do niezabudowanych nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym Gminy Łapy do dnia 14.03.2090 r. położonych na terenie Podstrefy Łapy Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej EURO-PARK WISŁOSAN, oznaczonych numerami geodezyjnymi:

L.p.

Adres nieruchomości

[obręb]

Oznaczenie nieruchomości
w ewidencji gruntów

Powierzchnia [ha]

Rodzaj prawa, które przeznaczone jest do sprzedaży

Cena nieruchomości

[zł]

Wadium

[zł]

1

Łapy II


Łapy-Szołajdy

Łapy-Łynki

211/8 i 14/25

1,0618

Prawo użytkowania wieczystego

362 000

72 400

2

211/7 i 14/24

1,0642

362 000

72 400

3

211/6 i 14/23

1,0658

363 000

72 600

4

211/5 i 14/22

1,4497

494 000

98 800

5

211/9

0,9405

320 000

64 000

6

211/10 i 102/30

0,9408

320 000

64 000

7

211/11, 14/26 i 102/31

1,0581

360 000

72 000

8

14/27

1,0647

363 000

72 600

9

14/28

1,0715

365 000

73 000

10

14/29

1,0968

374 000

74 000

Szczegółowe informacje w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Łapach: tutaj