Żłobek w Łapach otrzymał wsparcie w ramach programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 Maluch+ 2021

czwartek, 01 lipiec 2021

Dofinansowanie przeznaczone zostanie na bieżącą działalność żłobka

W ramach resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej Maluch+ 2021 Gmina Łapy otrzymała – 28 800

Środki z tej celowej dotacji będą wsparciem dla Żłobka w Łapach ul. Polna 27A.

Opieką objętych jest 30 najmłodszych dzieci.

Gmina Łapy  już wcześniej korzystała z dofinansowania na bieżącą działalność żłobka w ramach Programu Maluch+ i wykorzystała następujące dofinansowania:

W 2012 roku MALUCH 2012 Gmina otrzymała: liczba miejsc 25 – dofinansowanie 20 049

W 2013 roku MALUCH 2013 edycja 1 - Gmina otrzymała: liczba nowych miejsc 5 – dofinansowanie 33 442 zł

W 2014 roku MALUCH 2014 moduł 2  - Gmina otrzymała: - 30 miejsc – dofinansowanie 210 925  zł

W 2015 roku MALUCH 2015 moduł 2  - Gmina otrzymała: - 30 miejsc – dofinansowanie 107 578 zł

W 2016 roku MALUCH 2016 moduł 2 - Gmina otrzymała: - 30 miejsc – dofinansowanie 65 006,70 zł    

W 2017 roku MALUCH 2017 moduł 2 - Gmina otrzymała: - 30 miejsc – dofinansowanie 46 068 zł         

W 2018 roku MALUCH 2018 moduł 2  - Gmina otrzymała: - 30 miejsc – dofinansowanie 54 000 zł

W 2019 roku MALUCH+ 2019 moduł 2  - Gmina otrzymała: - 30 miejsc – dofinansowanie 54 000 zł

W 2020 roku MALUCH+ 2020 moduł 2  - Gmina otrzymała: - 30 miejsc – dofinansowanie 48 600 zł