Gminny Program Rewitalizacji (GPR)

środa, 08 maj 2024

Rewitalizacja to kompleksowy proces wyprowadzania ze stanu kryzysowego obszarów zdegradowanych poprzez działania całościowe (powiązane wzajemnie przedsięwzięcia obejmujące kwestie społeczne oraz gospodarcze lub przestrzenno-funkcjonalne lub techniczne lub środowiskowe), integrujące interwencje na rzecz społeczności lokalnej, przestrzeni i lokalnej gospodarki, skoncentrowane terytorialnie i prowadzone w sposób zaplanowany oraz zintegrowany poprzez programy rewitalizacji.

Gmina Łapy przystąpiła do opracowania Gminnego Programy Rewitalizacji Gminy Łapy do 2035 roku w ramach działania Stowarzyszenia Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego (BOF), którego gmina jest członkiem. 12 grudnia 2023 r. Stowarzyszenie BOF podpisało umowę z Wykonawcą zadania, tj. firmą Centrum Doradztwa Strategicznego s.c. Dagmara Bieńkowska, Justyna Szymańska, Magdalena Widuch z siedzibą w Krakowie. Termin wykonania umowy przewidziany jest na luty 2025 roku.

Przygotowanie Gminnego Programu Rewitalizacji podzielone zostało na następujące etapy:

Zadanie I: Wyznaczenie obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji:

 • opracowanie diagnozy
 • wyznaczenie obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji
 • przygotowanie projektu uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego oraz obszaru rewitalizacji wraz z uzasadnieniem
 • przygotowanie, zorganizowanie i przeprowadzenie konsultacji społecznych dotyczących projektu uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego oraz obszaru rewitalizacji

 Zadanie II: Opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji:

 • przygotowanie projektu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia GPR wraz z uzasadnieniem
 • opracowanie projektu GPR
 • przygotowanie, zorganizowanie i przeprowadzenie konsultacji społecznych projektu GPR

Zadanie III: Wsparcie Gminy w powołaniu Komitetu Rewitalizacji:

 • opracowanie projektu uchwały w sprawie zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji wraz z uzasadnieniem, a także innych dokumentów niezbędnych do powołania Komitetu
 • przygotowanie, zorganizowanie i przeprowadzenie konsultacji społecznych projektu uchwały w sprawie zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji

Rewitalizacja to kompleksowy proces wyprowadzania ze stanu kryzysowego obszarów zdegradowanych poprzez działania całościowe (powiązane wzajemnie przedsięwzięcia obejmujące kwestie społeczne oraz gospodarcze lub przestrzenno-funkcjonalne lub techniczne lub środowiskowe), integrujące interwencje na rzecz społeczności lokalnej, przestrzeni i lokalnej gospodarki, skoncentrowane terytorialnie i prowadzone w sposób zaplanowany oraz zintegrowany poprzez programy rewitalizacji.

Gmina Łapy przystąpiła do opracowania Gminnego Programy Rewitalizacji Gminy Łapy do 2035 roku w ramach działania Stowarzyszenia Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego (BOF), którego gmina jest członkiem. 12 grudnia 2023 r. Stowarzyszenie BOF podpisało umowę z Wykonawcą zadania, tj. firmą Centrum Doradztwa Strategicznego s.c. Dagmara Bieńkowska, Justyna Szymańska, Magdalena Widuch z siedzibą w Krakowie. Termin wykonania umowy przewidziany jest na luty 2025 roku.

Przygotowanie Gminnego Programu Rewitalizacji podzielone zostało na następujące etapy:

Zadanie I: Wyznaczenie obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji:

 • opracowanie diagnozy
 • wyznaczenie obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji
 • przygotowanie projektu uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego oraz obszaru rewitalizacji wraz z uzasadnieniem
 • przygotowanie, zorganizowanie i przeprowadzenie konsultacji społecznych dotyczących projektu uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego oraz obszaru rewitalizacji

 Zadanie II: Opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji:

 • przygotowanie projektu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia GPR wraz z uzasadnieniem
 • opracowanie projektu GPR
 • przygotowanie, zorganizowanie i przeprowadzenie konsultacji społecznych projektu GPR

Zadanie III: Wsparcie Gminy w powołaniu Komitetu Rewitalizacji:

 • opracowanie projektu uchwały w sprawie zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji wraz z uzasadnieniem, a także innych dokumentów niezbędnych do powołania Komitetu
 • przygotowanie, zorganizowanie i przeprowadzenie konsultacji społecznych projektu uchwały w sprawie zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji