Stypendia naukowe, sportowe i artystyczne

Od 2015 roku w Gminie Łapy są przyznawane stypendia sportowe oraz tzw. stypendia szkolne naukowe, artystyczne i sportowe. Natomiast od 2017 r. również stypendia w dziedzinie twórczości artystycznej.