Program Sportowa Polska 2021

środa, 19 październik 2022

Celem „Programu rozwoju lokalnej infrastruktury sportowej - Sportowa Polska” jest wsparcie realizacji zadań inwestycyjnych, dotyczących obiektów sportowych. Dofinansowaniem w ramach programu objęte są obiekty ogólnodostępne, umożliwiające masowe uprawianie sportu. W przypadku obiektów zewnętrznych dostęp do nich, w szczególności dla dzieci i młodzieży, powinien być nieodpłatny.

W ramach programu „Sportowa Polska” Gmina Łapy uzyskała dofinansowanie na zadanie pn.

„Budowa krytej pływalni przy ul. Jana Matejki w Łapach”

Zadanie inwestycyjne ma następujący zakres rzeczowy:

  1. Budowa krytej pływalni typu „Delfinek” wymiarach niecki basenowej 16,67x8,5 m i zmiennej głębokości 1,00 - 1,80 m
  2. Budowę brodzika o wymiarach 7,50x3,50 m i głębokości 0,35 m
  3. Budowa zaplecza sanitarno-szatniowego oraz techniczno-magazynowego
  4. Budowa pomieszczeń bistro
  5. Budowa zespołu saun (sucha i parowa) oraz jacuzzi
  6. Przebudowa pomieszczeń szkoły w sposób umożliwiający dostęp do pływalni bezpośrednio z budynku szkoły
  7. Budowę ciągów pieszych obsługujących projektowany obiekt
  8. Uzupełnienie terenów zieleni niskiej i wysokiej

Termin realizacji zadania: marzec 2022 – sierpień 2024

Inwestycja współfinansowana jest ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach Programu Sportowa Polska – Program Rozwoju Lokalnej Infrastruktury Sportowej Edycja 2021 – Umowa z Ministerstwem Sportu i Turystyki podpisana została 01 marca 2022r. na dofinansowanie w kwocie 4 472 600,00 zł

Linki do artykułów:

http://www.lapy.pl/index.php/aktualnosci/4125-rosna-fundamenty-plywalni