66. rocznica śmierci mjr Kazimierza Kamieńskiego "Huzara"

środa, 02 październik 2019

11 października 1953 r. w więzieniu w Białymstoku ubeccy oprawcy zamordowali mjr Kazimierza Kamieńskiego „Huzara”. Został oskarżony o „współpracę z hitlerowcami” i skazany na sześciokrotną karę śmierci.

W 66. rocznicę śmierci dowódcy podziemia niepodległościowego - "Huzara" w piątek (11 paździenika) o godz. 12.00 przedstawiciele władz samorządowych złożą  kwiaty i zapalą znicz przy obelisku upamiętniającym Bohatera przy u. Cmentranej (przy sali parafialnej).
 
Natomiast o godz. 17.15 w kościele Św. Ap. Piotra i Pawła w Łapach zostanie odmówiony Różancie Patriotyczny prowadzony przez dzieci i młodzież z kół Ligi Morskiej i Rzecznej w Łapach. Następnie młodzież zapali znicze przy obelisku upamiętniającym Huzara.
 
Serdecznie zapraszamy mieszkańców do udziału w uroczystości.
 
Major Kazimierz Kamieński "Huzar" był dowódcą partyzantki niepodległościowej, jednym z najdłużej walczących żołnierzy podziemia. 11 października 1953 roku  został stracony w więzieniu karno-śledczym w Białymstoku, po skazaniu go w pokazowym procesie w Łapach. Miejsce jego pochówku jest nieznane. Zrehabilitowany w latach 90. ubiegłego wieku (wyrok został sądownie unieważniony), w 2007 roku został pośmiertnie odznaczony przez prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego Krzyżem Wielkim Orderu Odrodzenia Polski.