Spotkanie konsultacyjne w sprawie projektu "Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi w 2020 r."

wtorek, 08 październik 2019

Burmistrz Łap zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na otwarte spotkanie w dniu 10 października 2020 r. o godz. 17.00 w sali konferencyjnej Inkubatora Przedsiębiorczości przy ul. Sikorskiego 22 a w Łapach .

Szczegóły konsultacji: tutaj