Zielone Łapy

czwartek, 10 marzec 2022

Gmina Łapy przedstawia informacje na temat projektu nr WND-RPPD.05.01.00-20-0938/20 pn. „Zielone Łapy” – projekty grantowe na odnawialne źródła energii na budynkach mieszkalnych w gminie Łapy” złożony do konkursu nr RPPD.05.01.00-IZ.00-20-003/19 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa XI. Wspieranie odbudowy gospodarki regionu w związku z pandemią COVID-19, Działanie 11.1 Wspieranie odbudowy gospodarki regionu w związku z pandemią COVID-19.

Gmina Łapy przedstawia informacje na temat projektu nr WND-RPPD.05.01.00-20-0938/20 pn. „Zielone Łapy” – projekty grantowe na odnawialne źródła energii na budynkach mieszkalnych w gminie Łapy” złożony do konkursu nr RPPD.05.01.00-IZ.00-20-003/19 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa XI. Wspieranie odbudowy gospodarki regionu w związku z pandemią COVID-19, Działanie 11.1 Wspieranie odbudowy gospodarki regionu w związku z pandemią COVID-19.

Oświadczenie dot. ilości wyprodukowanej energii przez instalację fotowoltaiczną

Gmina Łapy przypomniana, iż na podstawie § 4 ust. 12 „Umowy o powierzenie Grantu” dotyczącej projektu pn. „Zielone Łapy” – projekty grantowe na odnawialne źródła energii na budynkach mieszkalnych w gminie Łapy realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej XI Wspieranie odbudowy gospodarki regionu w związku z pandemią CCOVID-19, Działanie 11.1 Wspieranie odbudowy gospodarki regionu w związku z pandemią COVID-19, każdy Grantobiora w związku z 5-letnim okresem trwałości projektu, jest zobowiązany do przedstawienie danych dotyczącej ilości wyprodukowanej energii elektrycznej przez zainstalowaną instalację fotowoltaiczną.

W związku z powyższym prosimy o wypełnienie poniższego Oświadczenia, wg danych stanu na dzień 31.12.2023 r. w nieprzekraczalnym terminie do 29 lutego 2024 r.

Oświadczenie należy złożyć do sekretariatu Urzędu Miejskiego w Łapach, ul. Gen. Wł. Sikorskiego 24, 18-100 Łapy lub przesłać na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

W przypadku pytań proszę o kontakt z Inspektorem ds. inwestycji – P. Katarzyna Kujawska - Walesieniuk – tel. 85 715 22 51 wew. 117

                   

Wzór oświadczenia do pobrania:Oświadczenie za 2023 rok (.pdf)lub Oświadczenie za 2023 rok (.doc)