Łapy

Dziś jest:
niedziela, 24.02
-4°C
niedziela, 24.02
0°C
poniedziałek, 25.02
4°C
Imieniny:
Macieja i Bogusza
Solenizantom życzymy wszystkiego najlepszego!
Strona główna Aktualności

Zebranie wiejskie we wsi Gąsówka Stara Kolonia

2019-01-30 15:01
Burmistrz Łap zwołuje zebranie wiejskie we wsi Gąsówka Stara Kolonia w dniu 6.02.2019 r. o godz. 18.00 w budynku Szkoły Podstawowej Nr 3 w Łapach.

Zebranie wiejskie we wsi Gąsówka Osse

2019-01-30 14:53
Burmistrz Łap zwołuje zebranie wiejskie we wsi Gąsówka Osse w dniu 7.02.2019 r. o godz. 16.00 w budynku Kółka Rolniczego.

Wyniki Otwartego Turnieju Tenisa Stołowego Miasta i Gminy Łapy

2019-01-30 14:42
W dniu 29.01.2019 r. w sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej nr 1 w Łapach odbyło się uroczyste podsumowanie Otwartego Turnieju w Tenisie Stołowym Miasta i Gminy Łapy w kategorii OPEN mężczyzn.

Ferie w bibliotece

2019-01-30 14:24
Zgodnie z coroczną tradycją Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Łapy w dniach 21.01- 25.01.2019 r. zorganizowała zajęcia pod hasłem ”Ferie na wesoło".

Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego

2019-01-29 15:13
Urząd Miejski w Łapach informuje, iż wnioski o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej należy składać w terminie od 1 do 28 lutego 2019 r. w pokoju 6 tutejszego urzędu.

Gazeta Łapska

2019-01-29 14:35
Od piątku 25 stycznia w sklepach dostępny jest najnowszy numer Gazety Łapskiej. Znalazło się w nim wiele ciekawych artykułów. Przeczytać można m.in. wywiad z marszałkiem województwa podlaskiego Arturem Kosickim, który zdradza, dlaczego ma Łapy w sercu. Są też relacje...

Informacja o wyniku naboru członków Komisji Konkursowej

2019-01-29 14:22
Ogłoszeniem zamieszczonym na stronie internetowej Gminy Łapy, na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Łapach, w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Łapy w dniu 7 stycznia 2019 r. Burmistrz Łap zwrócił się do przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450 z późn. zm.) o zgłaszanie propozycji osób – kandydatów na członków komisji konkursowej opiniującej oferty w otwartym konkursie ofert na wspieranie realizacji zadania publicznego Gminy Łapy z zakresu organizacji opieki sprawowanej nad dziećmi do lat 3 w formie klubu dziecięcego lub żłobka na podstawie ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wiek do lat 3 (Dz. U. z 2018 r. poz. 603 z późn. zm.) planowanych do realizacji w 2019 r.

Czy to już koniec lodowiska?

2019-01-29 08:52
Wzrastające temperatury roztapiają i tak cienką taflę lodu. Udało się skorzystać tylko kilka dni, które szczęśliwie i tak wypadły na okres ferii zimowych. Miejmy nadzieję, że zima nie powiedziała ostatniego słowa i uda nam się jeszcze stworzyć warunki do jazdy na łyż...

Powietrze bez trującego dymu

2019-01-28 13:10
Sezon grzewczy trwa w najlepsze. Od kilku tygodni stan powietrza w Polsce jest bardzo zły. Bardzo dużo mówi się o smogu i wpływie trujących gazów i pyłów na nasze zdrowie. Substancje te wdychamy wszyscy. Dlatego przypominamy artykuł o tym, jak niewielkie zmiany w spo...

Najnowsze wiadomości