Łapy

Dziś jest:
niedziela, 24.02
-4°C
niedziela, 24.02
0°C
poniedziałek, 25.02
4°C
Imieniny:
Macieja i Bogusza
Solenizantom życzymy wszystkiego najlepszego!
Strona główna Aktualności

Podsumowanie kadencji burmistrz Łap Urszuli Jabłońskiej

2018-10-05 10:10
Opublikował: Administrator
Kończy się VII kadencja samorządu. W przededniu kolejnych wyborów lokalnych, które odbędą się 21 października, przedstawiam Państwu sprawozdanie z działań podejmowanych przez ostatnie cztery lata. Myślę, że to był dobry czas dla Łap i całej naszej gminy. Wierzę, że wszystko to, co już się udało wspólnie wypracować to „dobra zmiana”, którą z pełnym przekonaniem jako burmistrz Łap i reprezentant Prawa i Sprawiedliwości, wspólnie z radnymi Rady Miejskiej w Łapach i sołtysami naszych wsi, realizuję od początku kadencji. Przy niezwykle życzliwym wsparciu polskiego rządu oraz wielu środowisk - od wolontariuszy i organizacji pozarządowych, przez parafie, ochotnicze straże pożarne, z pomocą rozsianych po całym kraju przyjaciół Łap pracujemy nad tym, aby zmieniać naszą okolicę i poprawiać warunki życia mieszkańców. Serdecznie dziękuję wszystkim Państwu za wsparcie, którego stale doświadczam.

Bilans minionych lat wypada bardzo dobrze, bo polskim rodzinom żyje się lepiej i z optymizmem planują swoją przyszłość. To w dużej mierze zasługa rządu Polski, który stworzyło Prawo i Sprawiedliwość, a który wdraża wiele programów z myślą o Polakach. Sztandarowym przykładem takiego działania jest program „Rodzina 500+”. Dzięki niemu domowe budżety rodzin z dziećmi co miesiąc zasilają dodatkowe pieniądze. Za pośrednictwem naszego samorządu do łapskich rodzin trafiło ponad 32,5 mln złotych. W tym roku wypłacamy rodzinom także szkolne wyprawki – po 300 zł na dziecko.

Specjalnym wsparciem objęci zostali także najstarsi mieszkańcy. Wprowadzono program, dzięki któremu osoby starsze w naszej gminie mogą korzystać z tzw. pomocy lekowej, czyli dopłaty do zakupu leków. Najważniejsi politycy PiS zapowiadają kolejne programy w ramach których dodatkowe środki otrzymaliby emeryci. Czekamy na ten program gotowi wdrożyć go najszybciej jak będzie to możliwe.  

Cieszę się, że, tak jak obiecałam w kampanii wyborczej przed czterema laty, w Łapach udało się przywrócić stypendia dla zdolnych dzieci i młodzieży. Z budżetu gminy finansujemy stypendia sportowe, artystyczne i naukowe. Na wspieranie młodych talentów (w sumie 538 stypendiów) przekazaliśmy łącznie kwotę ponad 301 tys. zł.

Realizujemy oczekiwania mieszkańców – nowe drogi, chodniki, parkingi

Niezależnie od programów rządowych w gminie zajmowaliśmy się tym, czego od samorządu oczekują mieszkańcy. W tej kadencji udało się nam zbudować 10,5 km nowych dróg, 8 km chodników, 4 km ścieżek rowerowych, 233 miejsca parkingowe. Potrzeby w tej mierze są znacznie większe niż możliwości finansowe samorządu, ale wybierając kolejne inwestycje konsekwentnie realizujemy plan wypracowany podczas konsultacji z mieszkańcami gminy na początku tej kadencji samorządu. Remontujemy drogi oraz chodniki według ustalonej wtedy wspólnie z mieszkańcami listy. Udało się zrealizować niemal wszystko, co było zaplanowane, i teraz możemy wyznaczać kolejne drogi do remontu. Cieszy każdy kilometr nowej drogi, ale także zapowiedzi rządu zwiększenia środków przeznaczonych na dofinansowanie remontów gminnych dróg. Bez takich zewnętrznych środków sami niewiele moglibyśmy w tej mierze zrobić.

To dzięki nim droga dojazdowa do terenów inwestycyjnych w łapskiej podstrefie ekonomicznej, przy dawnej cukrowni (ul. Cukrownicza), zyskała nową nawierzchnię asfaltową, chodniki, a wzdłuż ulicy oświetlenie. Przez dawne tereny ZNTK poprowadzona została ulica Nilskiego-Łapińskiego, przy której pojawiło się nowe oświetlenie oraz ciąg pieszo-rowerowy. Wykonano nową kanalizację deszczową i chodniki. Powstało też rondo w miejscu niebezpiecznego skrzyżowania ul. Nilskiego-Łapińskiego z ul. Graniczną, ul. Wodociągową i ul. Piękną. Wartość obu inwestycji 7,7 mln zł, z czego ponad 4,8 mln zł stanowi dofinansowanie z RPO WP 2014-2020.

_MG_6559.JPG

Rondo przy ul. Nilskiego-Łapińskiego

Wykonaliśmy „przebicie” ul. Handlowej, remont ul. Leśnikowskiej i Górnej oraz ul. Kopernika. Nowa nawierzchnia jest na ul. Małej, ul. Bociańskiej i Żurawiej. Na ul. Surażskiej w Uhowie wykonano podłączenie kanalizacji deszczowej z ul. Polną.

Wspólnie z mieszkańcami, w ramach inicjatywy lokalnej, wykonaliśmy nową nawierzchnię ul. Tuwima, ul. Makowskiego i budujemy ul. Gen. Maczka oraz ul. Kruczą.

Nowa droga powstała w Łapach-Kołpakach. Ulice Żeromskiego, Nałkowskiej i Reymonta zostały przebudowane w Gąsówce Starej Kolonii, na co otrzymaliśmy 2,5 mln zł dotacji. Wyremontowane zostały ulice: Goździkowska, Główna i Matejki w Łapach. W tej kadencji podjęliśmy działania na Osiedlu „Barwiki”. Wybudowaliśmy kanalizację deszczową w części ulicy Wodzickiego, części ulicy Puchalskiego i w części ul. Barwikowskiej.

Na ukończeniu jest ostatni odcinek remontowanej ul. Polnej od ul. Głównej do Żytniej. W 2014 r. wykonano remont odcinka ul. Leśnikowskiej od targowiska do ul. Sikorskiego, następnie w 2015 r. odcinka od ul. Spółdzielczej do ul. Górnej, w 2016 r. wyremontowano drogę od skrzyżowania z ul. Spółdzielczą do skrzyżowania z ul. Żytnią. Ulicę Goździkowską, Główną i Matejki przebudowano w zeszłym roku. Powstanie nowa jezdnia, bezpieczne, wyniesione przejścia dla pieszych z kostki betonowej, chodniki i zjazdy oraz ścieżka rowerowa. Przebudowa ma się zakończyć pod koniec października br. Wartość inwestycji to blisko 4,87 mln zł. Inwestycja jest w 50% współfinansowana w ramach Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019.

161005105040_2701.jpg

Bezpieczne przejście dla pieszych przy Szkole Podstawowej nr 1 ul. Polna

Zdobyliśmy 2,3 mln dotacji na wykonanie ścieżek rowerowych w ramach Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego. Powstanie ścieżka rowerowa, którą dojedziemy m.in. do cudownego źródełka na Łasku w Płonce Kościelnej.

Z inicjatywy gminy Łapy wykonywana jest przebudowa z rozbudową drogi powiatowej w Gąsówce-Skwarki. Będzie nowa nawierzchnia bitumiczna, powstanie obustronna ścieżka rowerowa oraz zjazdy na posesje. Droga zyska również nową kanalizację deszczową. Wartość robót to blisko 3 mln zł brutto. Inwestycja jest w połowie finansowana przez gminę Łapy. Termin wykonania prac to koniec października br. Również skrzyżowanie drogi powiatowej w Gąsówce Osse z drogą gminną Gąsówka Osse - Płonka Kościelna jest przebudowywane (skrzyżowanie przy kapliczce w Gąsówce Osse). Powstanie nowa nawierzchnia bitumiczna, chodniki oraz zjazdy na posesje. Wartość inwestycji to ponad 1 mln 806 tys. zł. Inwestycja jest w połowie finansowana przez gminę Łapy. Inwestorem jest Powiatowy Zarząd Dróg w Białymstoku.

Za pieniądze z budżetu gminy powstały też miejsca parkingowe i chodniki m.in. przy cmentarzu, przy Inkubatorze Przedsiębiorczości i przy szkołach. Przed Szkołą Podstawową nr 2 powstał parking i chodnik, a przy Szkole Podstawowej nr 3 w Łapach (Osse) bezpieczny wjazd, parking oraz ul. Letnia. Nowe miejsca postojowe powstały także przy Szkole Podstawowej nr 1 i przy Gimnazjum w Łapach. 50 miejsc parkingowych i chodniki pojawiły się przy przebudowanej ulicy Kopernika. Gdy zakończą się prace w centrum będą kolejne miejsca, gdzie kierowcy będą mogli zaparkować samochód.

U2.jpg

Ponad 77 mln zł dotacji

Polska jest członkiem Unii Europejskiej, a my wraz z polskim rządem wykorzystujemy wszystkie możliwości, aby maksymalnie skorzystać z unijnych pieniędzy. Dzięki zewnętrznym dotacjom podejmujemy szereg przedsięwzięć, które będą służyły nam, ale także naszym dzieciom i wnukom. Kwota wszystkich pozyskanych w tej kadencji dotacji to ponad 77 mln zł. To tak jakby każdego dnia na konto naszej gminy wpływało dodatkowo ponad 70 tys. zł. Mogę się poszczycić tym, że nasza skuteczność w pozyskiwaniu środków unijnych została dostrzeżona nawet przez najbardziej opiniotwórczy na świecie amerykański dziennik „The Wall Street Journal”. Już w pierwszym roku urzędowania  udało się zwiększyć o 2 mln zł wsparcie z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na budowę sal gimnastycznych w Łapach (Osse) i Uhowie. W efekcie obie przyszkolne sale sportowe, których budowa kosztowała 5 mln zł, udało się zrealizować w większości ze środków zewnętrznych. 100 tysięcy złotych wydano na bieżnie i obiekty lekkoatletyczne przy Gimnazjum nr 1 w Łapach i Zespole Szkół w Płonce Kościelnej. W 2015 r.  dostaliśmy 190 tysięcy złotych na utworzenie Dziennego Domu Senior-Wigor. Na jego funkcjonowanie co roku gmina otrzymuje dofinansowanie z Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Zrealizowaliśmy termomodernizację budynku Szkoły Podstawowej w Uhowie i Świetlicy Socjoterapeutycznej w Łapach. Łączny koszt prac termomodernizacyjnych wyniósł ponad 1 mln zł, a dotacja zewnętrzna ponad 800 tys. zł. Trwa przebudowa centrum miasta, budowa dworca autobusowego (5,8 mln zł dotacji z RPO WP), Domu Kultury ze szkołą muzyczną i salą widowiskową przy ul. Głównej 8 wraz z zagospodarowaniem Placu Niepodległości (ponad 8 mln zł dotacji UE z samorządu województwa). Zostaną wybudowane drogi dojazdowe, place manewrowe dla autobusów, wiaty przystankowe, postoje dla rowerów, a także tereny zielone i place zabaw dla dzieci. Będzie więcej miejsc parkingowych w centrum, a uporządkowany teren stanie się atrakcyjną częścią miasta. Prace postępują. W górę pną się mury budynku Domu Kultury. Mamy zapewnione dofinansowanie na przebudowę budynku biblioteki i na budowę krytej pływalni przy gimnazjum. Ministerstwo Sportu i Turystki przyznało gminie Łapy na ten cel 3,2 mln zł dotacji. Chcę wybudować ten basen. Dzieci z Łap nie będą musiały dojeżdżać do Białegostoku czy Wysokiego Mazowieckiego, żeby nauczyć się pływać. Dzięki pozyskanej dotacji z RPO, dofinansowujemy mieszkańcom naszej gminy zakup kolektorów słonecznych i ogniw fotowoltaicznych.

Dom_Kultury.jpg

Budowa Domu Kultury w Łapach

Jednym z największych wyzwań jakie podejmujemy to modernizacja oczyszczalni ścieków i stacji uzdatniania wody w Płonce-Strumiance. W ramach tej samej inwestycji budujemy kanalizację sanitarną w Łupiance Starej i Płonce-Kozły. Inwestycja ta po kilkunastu latach jedynie planowania – jest już realizowana. Po jej zakończeniu nie będzie już problemów z jakością i ciśnieniem wody. Koszt przedsięwzięcia to ponad 52 mln zł, ale 29 mln zł stanowi dotacja z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Zakończenie prac planowane jest w drugiej połowie 2019 r.

Dzięki unijnym środkom rozbudowujemy plażę w Uhowie. To przedsięwzięcia realizujemy w ramach Lokalnej Grupy Działania N.A.R.E.W. W przyszłym roku mieszkańcy nie tylko naszej gminy, ale także turyści będą mogli w komfortowych warunkach korzystać z nowoczesnej plaży położonej w urokliwym miejscu w Uhowie. Z pewnością będzie to duża atrakcja promująca walory Narwiańskiego Parku Narodowego i naszej gminy.

Mimo problemów z wykonawcami kontynuujemy uzbrajanie terenów łapskiej strefy ekonomicznej poszerzonej w 2015 r. o kolejne 12 ha terenów pod inwestycje. Zdobyliśmy dodatkowe 5,5 mln zł z RPO na dokończenie tego przedsięwzięcia, co w sumie daje nam kwotę blisko 12,5 mln zł dotacji.

Inwestycje te się opłacają. Przedsiębiorcy coraz chętniej planują w Łapach swoje inwestycje.  Rozbudowuje się drukarnia Arka-Druk. Powstaje nowoczesny zakład produkcyjny firmy Konekt. Łapscy przedsiębiorcy coraz częściej sięgają po unijne dotacje. Powstaje Centrum Usług Logistycznych firmy Kontrast. Firma dostała na ten cel 15 mln zł z RPOWP. To tylko największe przykłady prywatnych inwestycji w Łapach. Są duże szanse na większe ożywienie gospodarcze. Szczególnie, gdy droga Białystok-Łapy zostanie oddana do użytku, podobnie jak zmodernizowane linie kolejowe: E75 i Łapy-Ostrołęka.


Dbamy o łapskie sprawy

Największy wpływ na to jak żyje się nam w Łapach mają władze krajowe i regionalne. To od realizowanych przez nie programów i wielkich przedsięwzięć zależy w największym stopniu rozwój nasze wspólnoty. Jako burmistrz Łap starałam się dopilnować, aby podejmując ważne decyzje zwracali uwagę na nasze potrzeby. Jest to możliwe dzięki dobrej współpracy z polskim rządem, parlamentarzystami i podlaskimi samorządowcami.

budowa mostu w Uhowie.jpg

Budowa mostu w Uhowie

Rozpoczęła się budowa dwujezdniowej drogi do Białegostoku. Ustabilizowała się sytuacja powiatowego szpitala w Łapach, który został wpisany do ogólnopolskiej sieci szpitali i jest rozbudowywany. W nowym budynku szpitala znajdzie się blok operacyjny oraz oddziały szpitalne tj.: chirurgiczny, anestezjologii i intensywnej terapii, centralnej sterylizatorni oraz pracowni endoskopii. Szpital będzie miał lądowisko dla Lotniczego Pogotowia Ratunkowego i Szpitalny Oddział Ratownictwa. Będziemy mieli w Łapach Pracownię Tomografii Komputerowej. To ważne, że na finansowanie rozwoju szpitala dzięki dobrej współpracy i zaangażowaniu wielu instytucji znalazły się pieniądze. Na rozbudowę szpitala ok. 15 mln wyłożył Powiat Białostocki, który jest właścicielem szpitala. Na lądowisko i SOR 8 mln zł dotacji dało Ministerstwo Zdrowia. Kolejny milion na wyposażenie powstającego bloku operacyjnego pochodzi z budżetu państwa. Także Gmina Łapy, z własnego budżetu wspiera modernizację szpitala. Przekazaliśmy 700 tys. zł na wkład własny do projektu realizowanego przez szpital z dofinansowaniem z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego. Koszt tej inwestycji to 4 mln 200 tys. zł, a dzięki niej szpital uruchomi poradnie: kardiologiczną, urazowo-ortopedyczną i chorób płuc, a także kupi na ich potrzeby sprzęt i aparaturę medyczną. W ramach tej samej inwestycji wyposażona zostanie również pracownia badań nieinwazyjnych serca, sala intensywnej opieki medycznej na oddziale chorób wewnętrznych i geriatrii oraz gabinet zabiegowy na oddziale chirurgicznym.

Wkrótce rozpocznie się przebudowa linii kolejowej Rail Baltica, a wraz z nią inwestycje, które odmienią Łapy. W oparciu o konsultacje z mieszkańcami wypracowaliśmy najwygodniejsze i najkorzystniejsze dla Łap rozwiązania, jeśli chodzi o przebudowę linii kolejowej E75 i planowane przy tej okazji inwestycje PKP PLK. Mam na myśli m.in. budowę tunelu łączącego ulicę Graniczną z ulicą Mostową w miejscu istniejącego przejazdu kolejowego w Łapach.

W ramach tego przedsięwzięcia prowadzimy uzgodnienia w sprawie zwrotu PKP dworca kolejowego, aby został wyremontowany zgodnie z potrzebami i oczekiwaniami pasażerów. Także w tej kwestii mamy przychylność polskiego rządu i najważniejszych polityków Prawa i Sprawiedliwości.

U1.jpg

Mimo podejmowania wielu wielkich wyzwań i inwestycji finanse naszej gminy pozostają na stabilnym i bezpiecznym poziomie. W tym roku budżet naszej gminy to ponad 100 mln zł. Zadłużenie gminy jest racjonalne i utrzymuje się na bezpiecznym i zgodnym z przepisami poziomie. Czuwają nad tym nie tylko radni gminy, ale także specjaliści z Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku. Co roku pozytywnie rekomendują oni zarówno przedstawiane projekty budżetów gminy, ale także ich wykonanie.

Wspólnie możemy więcej

Wielokrotnie przekonałam się, że współpraca i zaangażowanie wielu środowisk przynosi wspaniałe rezultaty. To ważne, gdy podejmujemy się realizacji wielkich inwestycji, ale także wtedy, gdy wspólnie coś organizujemy. Udało się wspólnie z organizacjami pozarządowymi zrealizować wiele ważnych i ciekawych projektów. Jako gmina z roku na rok przeznaczamy na ten cel coraz więcej środków wierząc, że to istotny wkład w rozwój społeczeństwa obywatelskiego.

Dni Łap 2016 z Zenkiem Martyniukiem.jpg

Dni Łap 2016. Koncert Zenka Martyniuka


Dziękuję za radość wspólnej zabawy podczas Dni Łap, gdy koncertowali dla nas Zenek Martyniuk, Jorrgus, Elektryczne Gitary, Defis czy Stachursky. Za spotkania podczas pikników „Jak dobrze mieć sąsiada” w południowej części miasta. Sołectwom za przepiękne dożynki i za wiejskie festyny, jedyne z taką niepowtarzalną atmosferą. Dziękuję, że chcecie być Państwo na Miejskich Wigiliach na Placu Niepodległości i wspólnym Sylwestrze pod gwiazdami. Razem cieszyliśmy się z sukcesów naszych sportowców na Galach Sportu, ale także chwaliliśmy się osiągnięciami młodzieży w dziedzinie kultury i nauki. Cieszę się, że mogliśmy utworzyć i współpracować z Gminną Radą Seniorów i Młodzieżową Radą Miejską. Naszą społeczność tworzą ludzie twórczy i zaangażowani. Dziękuję za wspólne patriotyczne świętowanie ważnych dla naszej Ojczyzny rocznic historycznych. Cieszę się, że mogliśmy wspólnie obchodzić m.in. jubileusz 90-lecia OSP w Łapach i Uhowie, 60-lecie OSP w Płonce Kościelnej oraz 15-lecie istnienia Łapskich Nutek.
Cieszę się, że podczas tej kadencji w końcu udało się urzeczywistnić marzenie strażaków OSP Płonka Kościelna i OSP Łapy o nowych wozach ratowniczo-gaśniczych.

Jestem przekonana, że wspólnie udało się nam zrealizować najważniejsze założenia programu wyborczego „Łączą nas Łapy. Miasto i gmina”.

 Urszula Jabłońska, burmistrz Łap

 

 

Podziel się

Najnowsze wiadomości