Łapy

Dziś jest:
niedziela, 22.07
18°C
niedziela, 22.07
21°C
poniedziałek, 23.07
20°C
Imieniny:
Magdaleny i Bolesława
Solenizantom życzymy wszystkiego najlepszego!
Strona główna Aktualności

Wrześniowa sesja Rady Miejskiej w Łapach

2017-09-29 14:20
Opublikował: Administrator
Podczas XXXVII sesji Rady Miejskiej w Łapach radni podjęli m.in. związane z reformą oświaty uchwały dot. przekształcenia sześcioletnich szkół podstawowych oraz zespołów szkół z gimnazjami w ośmioletnie szkoły podstawowe. Udzielili dotacji na dofinansowanie wykonania windy w łapskim szpitalu, na prace przy zabytkowej plebanii w Uhowie oraz na zakup łodzi motorowej dla OSP w Łapach.

20 lat działalności Środowiskowego Domu Samopomocy w Łapach

Sesja rozpoczęła się sympatycznym akcentem związanym z okrągłym jubileuszem 20-lecia działalności Środowiskowego Domu Samopomocy w Łapach. Z tej okazji burmistrz Urszula Jabłońska wspólnie z radnymi pogratulowała wielu lat pracy dyrekcji, kierownictwu oraz wszystkim pracownikom oraz podziękowała za troskliwą opiekę, jaką otaczają osoby niepełnosprawne w ŚDS. Wyrazy uznania i okazjonalny grawerton odebrały z-ca dyrektor MOPS Katarzyna Żukowska-Koc oraz kierowniczka ŚDS Beata Kiełsa-Dowejko.

Pieniądze z LGD dla gminy Łapy

Następnie kierownik biura LGD Narew Beata Jonio-Nikitorowicz przedstawiła radnym sprawozdanie z  wyników naborów konkursów o dofinansowanie, jakie dotąd przeprowadziło Stowarzyszenie N.A.R.E.W. W gminie Łapy z tych środków finansowany jest remont dachu w Uhowie, na który parafia otrzymała ponad 200 tys. zł. W trakcie oceny w Urzędzie Marszałkowskim jest wniosek dot. zagospodarowania plaży w Uhowie oraz remontu świetlicy socjoterapeutycznej przy szkole w Łapach (Osse). W najbliższych planach jest wykonanie z tych środków również placu zabaw i siłowni pod chmurką przed Domem Kultury w Łapach. Poza tym gmina składa właśnie dwa wnioski o dofinansowanie zajęć dodatkowych dla uczniów i przedszkolaków oraz na wyposażenie pracowni dydaktycznych m.in. w sprzęt IT.

- Gmina Łapy jest wyjątkowo prężnie działającym beneficjentem – chwaliła podczas sesji skuteczność w aplikowaniu o środki LGD-u kierownik Beata Jonio-Nikitorowicz.

Wykonanie budżetu za I półrocze 2017 r.

W dalszej części sesji radni dyskutowali o wykonaniu budżetu za I półrocze i o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej. Na pytania radnych odpowiadała pani burmistrz i skarbnik gminy.

Reforma oświatowa

Radni podjęli również związane z reformą oświaty uchwały dot. przekształcenia sześcioletnich szkół podstawowych oraz zespołów szkół z gimnazjami w ośmioletnie szkoły podstawowe w gminie Łapy.

Gospodarka nieruchomościami

Radni wyrazili także zgodę: na sprzedaż nieruchomości przy ul. Puchalskiego, na zawarcie umowy dzierżawy na czas nieokreślony, w trybie bezprzetargowym z dotychczasowym dzierżawcą gruntu przy ul. gen. W. Sikorskiego oraz na nabycie od PKP S.A.  nieodpłatnie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości o powierzchni 933 mprzy dworcu kolejowym (od strony Warszawy, przy rampie) na cele związane z budową centrum przesiadkowego.

Budowa chodnika przy Żwirki i Wigury

W związku z planowaną budową chodników przy ulicy Żwirki i Wigury na odcinku od ulicy 3 Maja w stronę ulicy Grzybowej w pasie drogi powiatowej radni podjęli stosowną uchwałę -umożliwiającą realizację tego zadania - o przyjęciu przez Gminę Łapy od Powiatu Białostockiego prowadzenia tego zadania.

Dotacje dla szpitala, uhowskiej parafii i OSP Łapy

Rada Miejska w Łapach wyraziła zgodę na przekazanie z budżetu gminy Łapy na rok 2017 dotacji celowej w wysokości 20 tys. zł oraz z budżetu gminy Łapy na rok 2018 dotacji celowej w kwocie 390 tys. zł Samodzielnemu Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Łapach z przeznaczeniem na dofinansowanie budowy zewnętrznego dźwigu (windy) w Budynku Głównym Szpitala w Łapach.

Oprócz budowy windy radni zgodzili się także dofinansować kwotą 29 tys. zł zakup łodzi motorowej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Łapach. Z kolei 15 tys. dotacji trafi do parafii w Uhowie na remont zabytkowej plebanii.

Ponadto radni zmienili uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmian miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Łapy.

  • Wrześniowa sesja Rady Miejskiej w Łapach
  • Wrześniowa sesja Rady Miejskiej w Łapach
  • Wrześniowa sesja Rady Miejskiej w Łapach
  • Wrześniowa sesja Rady Miejskiej w Łapach
  • Wrześniowa sesja Rady Miejskiej w Łapach
  • Wrześniowa sesja Rady Miejskiej w Łapach
  • Wrześniowa sesja Rady Miejskiej w Łapach
  • Wrześniowa sesja Rady Miejskiej w Łapach
Podziel się

Najnowsze wiadomości