Łapy

Dziś jest:
piątek, 18.01
-2°C
sobota, 19.01
-3°C
niedziela, 20.01
-3°C
Imieniny:
Piotra i Małgorzaty
Solenizantom życzymy wszystkiego najlepszego!
Strona główna Aktualności

Sesja Rady Miejskiej

2018-04-23 14:55
Opublikował: Administrator
Funkcjonowanie i sytuacja ekonomiczna Ośrodka Kultury Fizycznej w Łapach oraz podsumowanie ubiegłorocznej współpracy łapskiego samorządu z organizacjami pozarządowymi to jedne z głównych tematów sesji w dniu 20 kwietnia. Radni udzielili także rekomendacji przedstawionej przez Burmistrza Łap ocenie zasobów pomocy społecznej przygotowanej w oparciu o analizę lokalnej sytuacji społecznej i demograficznej.

Jednym z pierwszych punktów obrad było funkcjonowanie i sytuacja ekonomiczna Ośrodka Kultury Fizycznej w Łapach. Radni długo dyskutowali na ten temat przed sesją podczas komisji. Grzegorz Niwiński, p.o. dyrektora Ośrodka Kultury Fizycznej na początku sesji zaprosił radnych na XVIII Bieg Uliczny im. Waldemara Kikolskiego. Podkreślił, że swoją funkcję pełni dopiero od kilku miesięcy po nagłej śmierci dotychczasowego dyrektora śp. Adama Protasiewicza. Na pytanie radnego Leszka Gulewicza o to, czy myślał już o uczczeniu pamięci Adama Protasiewicza odpowiedział, że chciałby, aby Narwiański Triathlon Bagienny, odbywający się co roku w sierpniu nosił imię zmarłego dyrektora, który był pomysłodawcą i organizatorem tego sportowego wydarzenia. Z prośbą o poparcie tego stanowiska zwróciła się do radnych również burmistrz Urszula Jabłońska. Natomiast Piotr Pułkośnik w imieniu radnych klubu Prawa i Sprawiedliwości stwierdził, że na ten temat rozmawiał już z panią burmistrz i pomysł radni tego klubu popierają. 

Ocena zasobów pomocy społecznej

Przed sesją radni zapoznali się z obszernym dokumentem zawierającym sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej i przedstawiającym potrzeby w zakresie pomocy społecznej. Zgodnie z przepisami prawa p.o. dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej Małgorzata Wasilewska takie sprawozdanie musi corocznie przedstawiać radnym. W sprawozdaniu znalazł się w szczególności opis sytuacji demograficzno-społecznej gminy Łapy, dane o korzystających z pomocy społecznej, opis infrastruktury, kadry, organizacji pozarządowych, aktywności projektowo-konkursowej i nakłady finansowe na zadania pomocy społecznej w latach 2015-2016 i roku oceny 2017oraz prognozy roku następnego. Ocena Zasobów Pomocy Społecznej jest podstawą do planowania budżetu na kolejny rok.

Sprawozdanie z realizacji Rocznego Programu współpracy miasta i gminy Łapy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność  pożytku publicznego. Funkcjonowanie organizacji pozarządowych.

Burmistrz Łap wypełniając obowiązek ustawowy przedstawiła radnym sprawozdanie za ubiegły rok ze współpracy łapskiego samorządu z organizacjami pozarządowymi. Czytaj więcej – tutaj.

Ponadto radni podjęli uchwałę w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 23 położonego w Łapach przy ulicy Armii Krajowej w Łapach, który najemca użytkuje od 1987 roku.

Wyrazili także zgodę na udzielenie pomocy rzeczowej Gminie Sokoły. Wójt  Gminy Sokoły zwrócił się z prośbą o objęcie dowożeniem dziecka z orzeczeniem o niepełnosprawności z Gminy Sokoły z miejscowości Jeńki do Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego „Przystań” w Kostrach-Noskach. Uczeń zostanie dowieziony przez rodziców do Łupianki Starej, skąd do ww. ośrodka będzie dowożony pojazdem będącym własnością Gminy Łapy (użytkowanym przez Szkołę Podstawową w Płonce Kościelnej). W związku z tą pomocą nie będą poniesione dodatkowe koszty.

Radni wprowadzili także zmiany do budżetu oraz do wieloletniej prognozy finansowej.

  • Sesja Rady Miejskiej
  • Sesja Rady Miejskiej
  • Sesja Rady Miejskiej
  • Sesja Rady Miejskiej
  • Sesja Rady Miejskiej
  • Sesja Rady Miejskiej
  • Sesja Rady Miejskiej
  • Sesja Rady Miejskiej
  • Sesja Rady Miejskiej
  • Sesja Rady Miejskiej
Podziel się

Najnowsze wiadomości