Łapy

Dziś jest:
piątek, 18.01
-2°C
sobota, 19.01
-3°C
niedziela, 20.01
-3°C
Imieniny:
Piotra i Małgorzaty
Solenizantom życzymy wszystkiego najlepszego!
Strona główna Aktualności

Rekrutacja do żłobka

2018-06-04 15:05
Opublikował: Administrator
Od dnia 04.06.2018 r. rozpoczyna się rekrutacja do udziału w II grupie w ramach projektu pt. „Aktywny rodzic-szczęśliwe dziecko” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa II. Przedsiębiorczość i aktywność zawodowa, Działanie 2.2 Działania na rzecz równowagi praca-życie.

EFS.jpg

W ramach Projektu opieką w Żłobku zostaną objęte dzieci uczestników Projektu spełniających kryteria uczestnictwa.

Wsparcie realizowane w ramach Projektu skierowane jest do osób pełniących funkcje opiekuńcze nad dziećmi w wieku do lat 3 powracających na rynek pracy po przerwie związanej z wychowaniem dziecka lub pozostających bez zatrudnienia, które w okresie udzielania wsparcia zobowiązują się do podjęcia zatrudnienia. Osobami pełniącymi funkcje opiekuńcze nad dziećmi w wieku do lat 3 mogą być matki, ojcowie, opiekunowie prawni. 

Dokumenty rekrutacyjne do projektu (można pobrać poniżej lub otrzymać w Przedszkolu Nr 1 w Łapach) należy złożyć w dniach od 04.06.2018 r. do 22.06.2018 r. w godzinach od 8 do 15 w sekretariacie Przedszkola Nr 1 w Łapach, przy ul. Polnej 27.

Podziel się

Najnowsze wiadomości