Łapy

Dziś jest:
niedziela, 24.02
-5°C
niedziela, 24.02
0°C
poniedziałek, 25.02
4°C
Imieniny:
Macieja i Bogusza
Solenizantom życzymy wszystkiego najlepszego!
Strona główna Aktualności

Sesja Rady Miejskiej

2018-06-27 10:53
Opublikował: Administrator
Obrady Sesji Rady Miejskiej w Łapach w czwartek 21 czerwca rozpoczęły się omówieniem przygotowania placówek do sezonu wakacyjnego oraz funkcjonowaniem Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Łapach sp. z o.o.

Wakacje w gminie Łapy

Na czas letniego wypoczynku placówki zlokalizowane w mieście oraz w poszczególnych wsiach przygotowały ofertę skierowaną głównie do najmłodszych mieszkańców. W bogatym pakiecie letnich atrakcji na bazie infrastruktury sportowej, kulturalnej i edukacyjnej znalazła się oferta płatna i bezpłatna (szczegółowy wykaz oferty letniego wypoczynku znajduje się na stronie www.lapy.pl oraz w placówkach organizujących zajęcia: Dom Kultury w Łapach oraz placówki terenowe, biblioteka w Łapach oraz placówki terenowe, Ośrodek Kultury Fizycznej, szkoły). Różne sposoby na spędzenie czasu wolnego w naszej Gminie znajdą zarówno miłośnicy sportu, jak i literatury, malarstwa, muzyki i wielu innych dziedzin.

Zmiany w wynagradzaniu nauczycieli

Następnie Radni przystąpili do obradowania nad przedstawionymi projektami uchwał. W pierwszej kolejności podjęta została uchwała w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Łapy. Zmiany zaproponowane w przedkładanym Regulaminie są głównie konsekwencją wejścia w życie z dniem 1 stycznia 2018 r. ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych, która w art. 76 pkt 20 dodała dla nauczycieli dodatek za wyróżniającą pracę, a w art. 76 pkt 25 zlikwidowała nauczycielski dodatek mieszkaniowy. 

 Pomnik przyrody

W kolejnym punkcie Radni dyskutowali nad uchwałą dotyczącą przeprowadzenia zabiegów pielęgnacyjnych i konserwacyjnych pomnika przyrody. W związku z wykonaną na zlecenie Gminy Łapy kontrolą wizualną drzewa – lipy drobnolistnej, stanowiącej pomnik przyrody nr 32, zlokalizowanej przy ul. Spółdzielczej 8 w Łapach oraz określeniem zaleceń co do dalszych zabiegów pielęgnacyjnych i konserwacyjnych, istnieje konieczność przeprowadzenia cięć wycofujących koronę, mających na celu w okresie długofalowym jej obniżenie i zagęszczenie w najniższych partiach. Wśród planowanych zabiegów pielęgnacyjnych i konserwacyjnych jest również dostosowanie aktualnie zamontowanych wiązań do kształtu i rozmiaru korony drzewa (w razie potrzeby) oraz oczyszczenie rozwidlenia drzewa z liści, które utrudniają zrośnięcie się pni. Powyższe działania są kontynuacją działań rozpoczętych w 2016 r., mających na celu poprawę statyki drzewa. Zgodnie z art. 45 ust. 2 pkt. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, przeprowadzenie tego typu prac wymaga uzgodnienia z organem ustanawiającym daną formę przyrody. Wedle obecnego stanu prawnego, ustanowienie pomnika przyrody następuje w drodze uchwały rady gminy (art. 44 ust. 1 ww. ustawy), w związku z powyższym podjęcie niniejszej uchwały będzie realizacją zapisów art. 45 ust. 2 pkt. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody i umożliwi przeprowadzenie niezbędnych do wykonania prac pielęgnacyjnych i konserwacyjnych.

Dotacje dla jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej

Radni dyskutowali także nad uchwałami związanymi z dotacjami dla OSP z terenu Gminy Łapy. Radni zdecydowali o przyznaniu dotacji celowej dla OSP Uhowo na zakup ubrań do pracy w wodzie, a dla OSP Łapy – na zakup wyposażenia ochrony osobistej dla strażaków. Jednostka OSP Uhowo jest przewidywana do działań ratowniczo-gaśniczych, w tym również do ratownictwa wodno-lodowego. Jednostka posiada łódź motorową do ratownictwa wodnego oraz sanie lodowe do ratownictwa wodnego i lodowego. Do uzupełnienia kompletu wyposażenia, aby zabezpieczyć strażaków ratowników w okresie akcji ratowniczej, należy zakupić ubrania do pracy w wodzie, ze względu na potrzebę uzyskania możliwości ratownictwa w okresie obniżonych temperatur w okresach jesienno-zimowych.

Natomiast jednostka OSP Łapy jest przewidywana do działań ratowniczo-gaśniczych oraz ratownictwa wodno-lodowego. Obecnie zachodzi potrzeba uzupełnienia lub wymiany sprzętu i wyposażenia ochrony osobistej strażaków ochotników ze względu na stopień zużycia, zniszczenie w skutek akcji lub jego uszkodzenie w stopniu znacznym, nie zapewniającym bezpiecznej pracy.

Strażacy z OSP Łapy i OSP Uhowo uzyskali na wskazane cele dotację po 3500 zł ze Starostwa Powiatowego w Białymstoku, zachodzi konieczność dofinansowania OSP ze strony Gminy Łapy w kwocie po 3500 zł, jako warunku otrzymania dotacji Starostwa na wymienione cele.

Finanse gminy

W ostatnich punktach Radni zajęli się finansami gminy. Przyjęte zostały zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej oraz budżecie. Zmiany dotyczą przesunięć w związku z realizacją inwestycji dotyczącej budowy plaży w Uhowie, a także przebudowy Placu Niepodległości. Inwestycja dotycząca budowy plaży w Uhowie współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej, a o środki na przebudowę Placu Niepodległości Gmina Łapy ubiega się wnioskiem złożonym w kwietniu b.r. Ponadto, podjęta została uchwala dotycząca regulacji wynagrodzenia Burmistrz Łap w związku z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 15 maja 2018 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych.

 

 • Sesja Rady Miejskiej
 • Sesja Rady Miejskiej
 • Sesja Rady Miejskiej
 • Sesja Rady Miejskiej
 • Sesja Rady Miejskiej
 • Sesja Rady Miejskiej
 • Sesja Rady Miejskiej
 • Sesja Rady Miejskiej
 • Sesja Rady Miejskiej
 • Sesja Rady Miejskiej
 • Sesja Rady Miejskiej
 • Sesja Rady Miejskiej
Podziel się

Najnowsze wiadomości