Łapy

Dziś jest:
sobota, 19.01
-6°C
niedziela, 20.01
-3°C
poniedziałek, 21.01
-5°C
Imieniny:
Henryka i Mariusza
Solenizantom życzymy wszystkiego najlepszego!
Strona główna Aktualności

Wielka przebudowa

2018-09-21 13:26
Opublikował: Administrator
Drogowcy sukcesywnie oddają kierowcom kolejne fragmenty budowanej drogi z Białegostoku do Łap. Niedawno ponad trzykilometrowy odcinek od Niewodnicy Koryckiej do Markowszczyzny. Pod koniec roku pojedziemy nowym mostem w Uhowie. Wtedy istniejący most zostanie wyremontowany. Cała droga Białystok-Łapy ma być gotowa w 2019 r.

Z Łap do mostu

Na odcinku z Łap do mostu na rzece Narew wykonawca po usunięciu kolizji energetycznych przystąpił do wymiany gruntu. W związku z czym mogły wystąpić nieznaczne utrudnienia w ruchu pojazdów, z uwagi na zawężenie jezdni do jednego pasa ruchu. Po zakończeniu wymiany planowane jest wykonanie warstw konstrukcyjnych z kruszyw oraz masy bitumicznej i przełożenie ruchu na nową jezdnię.

 Mosty w Uhowie

Na nowo budowanym moście w Uhowie zabetonowano 2/3 płyty pomostu (jezdnej). Całość powinna zostać wykonana do końca września. Później drogowcy wybudują chodniki, zamontują  wyposażenia i przeprowadzą prace wykończeniowe. Pod koniec roku ruch kołowy przełożony zostanie na nowy most i rozpocznie się remont istniejącego mostu.

Badania archeologiczne

Zakończyły się badania archeologiczne wykonywane w pobliżu przejazdu kolejowego w  Uhowie, gdzie podczas prac drogowych wykopano ludzkie kości. Prawdopodobnie to cmentarz z XVII w. Teraz archeolodzy przygotowują raport i opracowanie z przeprowadzonych badań.

Rondo na wylocie z Uhowa

Wykonawca po zakończeniu prac rozbiórkowych na starej nawierzchni drogi przystąpił do budowy warstw konstrukcyjnych nowej jezdni lewej, a ruch w dalszym ciągu odbywa się po nowej jezdni prawej. Występujące zawężenie jezdni na wylocie z Uhowa w stronę Białegostoku spowodowane jest budową ronda, na którym wykonywane jest obecnie stabilizowanie gruntu cementem. Po zakończeniu robót bitumicznych pojedziemy po nowej jezdni ronda w obu kierunkach.

Bojary

Na odcinku drogi w miejscowości Bojary planowane jest przełożenie ruchu na nowo wybudowany obiekt mostowy, co umożliwi wykonawcy budowę ronda w miejscowości Bojary i połączenie dwóch nowo wybudowanych jezdni. Obiekt mostowy jest już gotowy w 95%. Zostanie oddany do użytkowania na początku października, umożliwi to rozpoczęcie prac przy budowie drugiego takiego obiektu. W tym roku planowane jest wykonanie fundamentów i podpór.

Turośń Dolna

Po zakończeniu badań archeologicznych w Turośni Dolnej wykonawca przystąpił do budowy jezdni oraz ronda, które w przyszłości umożliwią wjazd na obwodnicę Turośni i swobodny przejazd na drogę powiatową w kierunku Suraża.

 Od Turośni Dolnej do Markowszczyzny

Na odcinku od Turośni do Markowszczyzny prowadzone są obecnie roboty zmierzające do wykonania warstw konstrukcyjnych i bitumicznych na jezdni lewej. Na całym odcinku prowadzonych prac mogą lokalnie występować utrudnienia w ruchu.

Od Horodnian do Markowszczyzny

Wykonane zostały wszystkie obiekty mostowe i przepusty drogowe, zakończone są roboty branżowe. Praktycznie na całym odcinku wykonana jest podbudowa bitumiczna, warstwa wiążąca i ścieralna. Prowadzone są prace wykończeniowe polegające m.in. na wykonywaniu oznakowania pionowego i poziomego. Wykonywane są nasadzenia drzew oraz drobne roboty brukarskie.


Nowa droga z Łap do Białegostoku oprócz dwóch jezdni po dwa pasy ruchu w każdą stronę będzie miała również chodniki, zatoki autobusowe, skrzyżowania, ścieżki pieszo-rowerowe i ronda.

 „Budowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 678 na odcinku od m. Horodniany do skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 682 w m. Markowszczyzna.”  Wykonawcą tej inwestycji jest warszawska firma BUDIMEX S.A.

 „Budowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 682 na odcinku Łapy – Markowszczyzna”. Wykonawcą tej inwestycji jest konsorcjum firm Unibep (lider) i Trakcja PRKiI (partner konsorcjum) oraz Budrex-Kobi i AB Kauno Tiltai.

 Przebudowa drogi była możliwa dzięki dofinansowaniu w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia.

Inwestorem jest Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku.

  • Wielka przebudowa
  • Wielka przebudowa
  • Wielka przebudowa
  • Wielka przebudowa
  • Wielka przebudowa
  • Wielka przebudowa
Podziel się

Najnowsze wiadomości