Łapy

Dziś jest:
sobota, 19.01
-6°C
niedziela, 20.01
-3°C
poniedziałek, 21.01
-5°C
Imieniny:
Henryka i Mariusza
Solenizantom życzymy wszystkiego najlepszego!
Strona główna Urząd Miejski Zamówienia publiczne Zamówienia do 30 000 Euro

Zapytanie ofertowe – sprzątanie jezdni dróg gminnych

2018-09-21 14:26
Opublikował: Administrator
 1. Zamawiający: Urząd Miejski w Łapach, 18-100 Łapy ul. Gen. Wł. Sikorskiego 24
 2. Przedmiot zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie mechanicznego sprzątania jezdni dróg gminnych na terenie gminy Łapy.

Zakres rzeczowy robót obejmuje sprzątanie obustronne jezdni o łącznej długości 22,03 km.

Wykaz ulic objętych zamówieniem stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zapytania.

 1. Termin realizacji zamówienia:
 • rozpoczęcie prac: rozpoczęcie w terminie 2 dni od zgłoszenia przez zamawiającego
 • zakończenie prac: 12.10.2018 r.

W przypadku wystąpienia warunków pogodowych, uniemożliwiających prowadzenie prac, Zamawiający przewiduje możliwość przedłużenia ww. terminów zakończenia prac.

 1. Okres gwarancji: nie dotyczy.
 2. Kryterium wyboru oferty: najniższa cena. Proszę o podanie ceny brutto za wykonanie obustronnego sprzątnięcia 1 km drogi.
 3. Inne istotne warunki zamówienia:

Dokładny termin rozpoczęcia prac zostanie określony przez Zamawiającego.
O terminie rozpoczęcia prac Wykonawca zostanie poinformowany drogą elektroniczną.

 1. Miejsce i termin złożenia oferty:

Oferty należy składać w Urzędzie Miejskim w Łapach, 18-100 Łapy ul. Sikorskiego 24 pok. 103 (sekretariat) lub e-mailem na adres: sekretariat@um.lapy.pl w terminie do 25.09.2018 r., do godz. 15:30.

 1. Warunki płatności: 30 dni od daty otrzymania faktury.
 2. Osoba upoważniona do kontaktu z wykonawcami: Aneta Perkowska, Damian Porowski
 3. Sposób przygotowania oferty: ofertę należy sporządzić w formie pisemnej, w języku polskim, na załączonym formularzu.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia zapytania w całości lub w części bez podawania przyczyny.

Podziel się

Najnowsze wiadomości