Łapy

Dziś jest:
niedziela, 24.02
-5°C
niedziela, 24.02
0°C
poniedziałek, 25.02
4°C
Imieniny:
Macieja i Bogusza
Solenizantom życzymy wszystkiego najlepszego!
Strona główna Komunikaty i obwieszczenia

Rozeznanie cenowe - odmulenie i udrożnienie rowu

2018-12-04 15:17
Opublikował: Administrator

ROZEZNANIE CENOWE

1. Zamawiający: Urząd Miejski w Łapach, 18-100 Łapy ul. Gen. Wł. Sikorskiego 24 zaprasza do złożenia ofert cenowych na wykonanie odmulenia i udrożeniania rowu, na odcinku od oczyszczalni ścieków w Łapach do rzeki Awissa.

2. Przedmiot zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie odmulenia i udrożniania rowu od oczyszczalni ścieków w Łapach do rzeki Awissa, na długości 1345 mb. Rów przebiega przez działki nr 606/4, 971, 191, 201, 85, 59 (obręb Łapy I) oraz działkę nr 606/3 (obręb Płonka Kościelna).

Zakres rzeczowy robót obejmuje: wybranie namułu na poszczególnych fragmentach rowu wymagających udrożnienia oraz usunięcie roślinności wodnej zarastającej koryto. Szacunkowa grubość warstwy namułu w miejscach najbardziej wypłyconych wynosi ok. 0,5 m. Urobek należy równomiernie rozplantować na brzegu rowu, w jego bezpośredniej bliskości, po jednej stronie (wschodniej).

3. Termin realizacji zamówienia: proszę o zaproponowanie najdogodniejszego terminu realizacji, przypadającego w okresie pomiędzy 18.12.2018 r. a 28.02.2019 r.

4. Okres gwarancji: nie dotyczy.

5. Kryterium wyboru oferty: najniższa cena. Proszę o podanie ceny brutto uwzględniającej wszelkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia.

6. Inne istotne warunki zamówienia: przed złożeniem oferty zalecane jest dokonanie wizji terenowej w rejonie objętym planowanymi pracami oraz zapoznanie się materiałami znajdującymi się w posiadaniu Zamawiającego, w celu uwzględnienia wszystkich uwarunkowań mających istotny wpływ na kształtowanie ceny ofert.

7. Miejsce i termin złożenia oferty: oferty należy składać w Urzędzie Miejskim w Łapach, 18-100 Łapy ul.Sikorskiego 24 pok. 103 (sekretariat) lub e-mailem na adres: sekretariat@um.lapy.pl w terminie do 18.12.2018 r., do godz. 15:30.

8. Warunki płatności: nie dotyczy.

9. Osoba upoważniona do kontaktu z wykonawcami: Damian Porowski, Marta Malinowska (85-715-22-51 w. 116).

10. Sposób przygotowania oferty: ofertę należy sporządzić w formie pisemnej, w języku polskim, na załączonym formularzu..

 

 

Podziel się

Najnowsze wiadomości