Łapy

Dziś jest:
sobota, 19.01
-6°C
niedziela, 20.01
-3°C
poniedziałek, 21.01
-5°C
Imieniny:
Henryka i Mariusza
Solenizantom życzymy wszystkiego najlepszego!
Strona główna Aktualności

Trwa IV sesja Rady Miejskiej w Łapach

2019-01-18 10:06
Opublikował: Administrator
Transmisję sesji Rady Miejskiej w Łapach można oglądać online.

Transmisja sesji Rady Miejskiej w Łapach online tutaj.

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994 ze zm.) zwołana została IV sesję Rady Miejskiej w Łapach w dniu 18 stycznia 2019r. (piątek ) o godz. 10.00 w sali Ośrodka Przedsiębiorczości, ul. Gen. W. Sikorskiego 22A.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Przyjęcie porządku obrad i wprowadzenie ewentualnych zmian.
 3. Informacja na temat programu ferii zimowych organizowanych przez placówki oświatowe, kulturalne i sportowe.
 4. Funkcjonowanie systemu gospodarki odpadami.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łapy na lata 2019-2022 (Komisja wiodąca: Komisja Finansowo-Gospodarcza).
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok (Komisja wiodąca: Komisja Finansowo-Gospodarcza)
 7. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie udzielenia dotacji dla SP ZOZ w Łapach (Komisja wiodąca: Komisja Finansowo-Gospodarcza)
 8. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty osobom fizycznym będącym właścicielami budynków mieszkalnych jednorodzinnych lub lokali mieszkalnych, a także spółdzielniom mieszkaniowym od jednorazowej opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości (Komisja wiodąca: Komisja Finansowo-Gospodarcza)
 9. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości (ul. Mała; Komisja wiodąca: Komisja Finansowo-Gospodarcza)
 10. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości (ul. Spółdzielcza; Komisja wiodąca: Komisja Finansowo- Gospodarcza)
 11. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania nieruchomości w dzierżawę (ul. Śliska; Komisja wiodąca: Komisja Finansowo-Gospodarcza)
 12. Podjęcie uchwały w sprawie wyznaczenia przedstawicieli do reprezentowania Gminy Łapy w Stowarzyszeniu Gmin Górnej Narwi.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie w sprawie planu pracy i kontroli  Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Łapach na rok 2019 (Komisja wiodąca: Komisja Rewizyjna)
 14. Sprawozdanie Burmistrza z pracy w okresie między sesjami, w tym z wykonania uchwał Rady.
 15. Sprawozdanie z pracy Rady Miejskiej za 2018 rok.
 16. Informacja Przewodniczącego na temat interpelacji i zapytań zgłoszonych między sesjami.
 17. Wnioski i oświadczenia Radnych.
 18. Sprawy różne.
 19. Przyjęcie protokołu nr III/18 z sesji Rady Miejskiej
 20. Zakończenie obrad.

Zgodnie z art. 25 ust 3 ustawy o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz.994 ze zm. ) Pracodawca obowiązany jest zwolnić radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia mu brania udziału w pracach organów gminy.

Posiedzenie wspólne Komisji Finansowo-Gospodarczej, Komisji Oświaty Zdrowia Kultury i Sportu oraz Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska odbędzie się   w dniu 14 stycznia 2019 r. o godz. 17.00. w sali konferencyjnej w Ośrodku Przedsiębiorczości w Łapach, ul. Gen. W. Sikorskiego 22A.

Tematyka  posiedzenia:

1.Informacja na temat programu ferii zimowych organizowanych przez placówki oświatowe, kulturalne i sportowe.

2.Funkcjonowanie systemu gospodarki odpadami.

3.Zaopiniowanie projektów uchwał na sesję Rady Miejskiej.

4.Sprawy różne i wolne wnioski.

5.Przyjęcie protokołu z posiedzenia komisji.

Projekty uchwał

                                                                                                                                                                     Przewodniczący Rady

                                                                                          Sławomir Jan Maciejewski

 

 

 

Podziel się

Najnowsze wiadomości