Łapy

Dziś jest:
piątek, 22.02
-6°C
sobota, 23.02
-6°C
niedziela, 24.02
-1°C
Imieniny:
Marty i Małgorzaty
Solenizantom życzymy wszystkiego najlepszego!
Strona główna Inwestycje

Poprawa dostępności komunikacyjnej terenów inwestycyjnych w Łapach

2016-10-07 12:10
Opublikował: Administrator

Screen_38 Mar. 17 10.56.jpg

Projekt "Poprawa dostępności komunikacyjnej terenów inwestycyjnych w Łapach" realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa IV Poprawa dostępności transportowej Działanie 4.1 Mobilność regionalna Poddziałanie 4.1.2 Dostępność terenów inwestycyjnych BOF.

Realizowany projekt dotyczy budowy drogi gminnej – ul. Nilskiego – Łapińskiego oraz 2 odcinków ul. Cukrowniczej zapewniających poprawę dostępności komunikacyjnej do terenów inwestycyjnych w Łapach. W ramach inicjatywy powstanie 700 mb nowej drogi, a 260 mb dróg zostanie przebudowanych. W ramach projektu będą wykonane następujące zadania: - przygotowanie dokumentacji projektowej - prace rozbiórkowe kolidujących budynków - prace w branży drogowej - budowa sieci sanitarnej - prace w branży elektrycznej - budowa linii oświetleniowej oraz przebudowa urządzeń - prace w branży telekomunikacyjnej. Poza tym w ramach projektu zaplanowano promocję i nadzór inwestorski.

Celem głównym projektu jest stworzenie korzystnych warunków prowadzenia działalności gospodarczej w Gminie Łapy poprzez poprawę dostępności komunikacyjnej do terenów inwestycyjnych w Łapach.

Całkowita wartość projektu wynosi: 6 948 907,89 zł

Kwota dofinansowania: 4 270 647,37 zł

Okres realizacji projektu: 01.01.2014 – 31.08.2018

Zakładane efekty projektu:

- długość powstałych nowych dróg (0,70 km)

- długość zmodernizowanych lub przebudowanych dróg (0,26 km)

Podziel się

Najnowsze wiadomości