Łapy

Dziś jest:
niedziela, 21.10
9°C
poniedziałek, 22.10
6°C
wtorek, 23.10
6°C
Imieniny:
Urszuli i Hilarego
Solenizantom życzymy wszystkiego najlepszego!
Strona główna Aktualności

Konsultacje Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi w 2018 r.

2017-10-17 13:22
Opublikował: Administrator
Zapraszamy organizacje pozarządowe oraz inne podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do wyrażenia opinii i uwag do projektu Rocznego programu współpracy Miasta i Gminy Łapy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami w 2018 r.

Ogłoszenie z dnia 17 października 2017 o konsultacjach projektu uchwały Rady Miejskiej w Łapach w sprawie przyjęcia Rocznego programu współpracy Miasta i Gminy Łapy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2018 r.

Burmistrz Łap ogłasza konsultacje

  1. Cel konsultacji

Celem konsultacji jest zebranie opinii organizacji pozarządowych i podmiotów, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1817; zm.: Dz. U. z 2016 r. poz. 1948 oraz z 2017 r. poz. 60 i poz. 573) w sprawie poddanej konsultacji.

  1. Przedmiot konsultacji

Projekt rocznego programu współpracy Miasta i Gminy Łapy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w roku 2018 r.

  1. Data rozpoczęcia i zakończenia konsultacji

Konsultacje będą przeprowadzone w dniach od 25 października 2017 r. do 10 listopada 2017 r.

  1. Forma konsultacji

Konsultacje będą polegały na zgłaszaniu uwag i wyrażaniu opinii poprzez wypełnienie formularza, stanowiącego załącznik nr 2 Zarządzenia po uprzednim zapoznaniu się z projektem uchwały w sprawie przyjęcia Rocznego programu współpracy Miasta i Gminy Łapy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2018 r. Ponadto w dniu 07 listopada  2017 r. o godz. 16.00 w sali konferencyjnej Inkubatora Przedsiębiorczości przy ul. Sikorskiego 22 a w Łapach odbędzie się bezpośrednie otwarte spotkanie z przedstawicielami organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Projekt uchwały zamieszczony zostanie na stronie internetowej www.lapy.pl, w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Łapach www.bip.lapy.podlasie.pl, a także będzie dostępny w holu Urzędu Miejskiego w Łapach w godz. pracy tut. Urzędu. Wypełnione formularze należy wrzucić do urny znajdującej się w holu Urzędu Miejskiego lub przesyłać drogą elektroniczną na adres e-mail: promocja@um.lapy.pl do 10 listopada 2017 roku lub na adres Urzędu Miejskiego w Łapach, ul. Gen. Wł. Sikorskiego 24, 18-100 Łapy– decyduje data wpływu.

  1. Zasięg terytorialny konsultacji

W konsultacjach mogą wziąć udział organizacje pozarządowe oraz inne podmioty o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, prowadzące działalność pożytku publicznego na terenie Miasta i Gminy Łapy.

 

  1. Osoba odpowiedzialna za przeprowadzenie konsultacji

Za przeprowadzenie konsultacji odpowiada Inspektor ds. promocji i kontaktów z mediami.

Uwaga:

Propozycje, uwagi i opinie:

  • przekazane w innej formie niż na formularzu konsultacji,
  • złożone na formularzu konsultacji, ale z datą wpływu przed dniem 25 października 2017 bądź po dniu 10 listopada 2017 r.

nie będą uwzględnione.

Podziel się

Najnowsze wiadomości